Miras paylaşımında yaşanan durumlarda bazı çocuklar mirastan pay alamazken bazı çocuklar ise mirastan daha fazla pay alabiliyor.

Miras paylaşımı hakkında birçok yanlış bilgi bulunuyor. Miras uygulamaları duruma göre değişkenlik gösterirken miras paylaşımı sürecinde bazı istisnai durumlarda, bazı çocuklar mirastan pay alamayabiliyor

Yozgat çocuklarına renkli 23 Nisan kutlaması! Yozgat çocuklarına renkli 23 Nisan kutlaması!

Mirastan En Çok Payı O Çocuk Alıyor! (4)

Miras paylaşımında sıklıkla karşılaşılmayan durumda nasıl hareket edileceği kafayı karıştırıyor olabilir. Kardeşler arasında miras paylaşımı ile ilgili kavgalar da yaşanabiliyor. Miras paylaşımı o yüzden en çok merak edilen konulardan biridir. Peki mirastan çıkarmanın geçerli sebepleri ne? Kimler mirastan çıkarılabilir? Mirasta hayırlı evlat olur mu? Miras paylaşımında hangi evlat daha fazla pay alır?

Mirastan En Çok Payı O Çocuk Alıyor! (5)

Miras paylaşımında bir kişinin mirastan mahrum bırakılması için geçerli sebepler bulunmaktadır. Türk Medeni Kanunu'nun 510. maddesine göre, mirasçının miras bırakana veya yakınlarına karşı ağır bir suç işlemesi ya da aile hukukundan kaynaklanan görevlerini yerine getirmemesi halinde mirastan çıkarılabilir.

Ayrıca, miras bırakanın ölümüne neden olan çocuk da mirastan yasal olarak mahrum bırakılabilir ve diğer kardeşler mirası aralarında paylaşabilirler.

Mirastan En Çok Payı O Çocuk Alıyor! (1)

Bir kişi, mal varlığının paylaşımında çocukları arasında farklı oranlar belirlemek istiyorsa, bunu resmi bir vasiyetname ile ifade edebilir. Ancak bu durumda dikkate alınması gereken önemli bir kural bulunmaktadır.

Mirastan En Çok Payı O Çocuk Alıyor! (2)

Miras bırakacak kişi, mal varlığının yarısını çocukları arasında saklı pay olarak ayırmalıdır. Bu sayede miras bırakan, çocukları arasında miras paylaşım oranlarını değiştirebilir; ancak mirasın yarısı saklı pay olarak kabul edilir ve bu kısım diğer çocuklara eşit olarak paylaştırılır.

Mirastan En Çok Payı O Çocuk Alıyor! (1)

Saklı pay, miras bırakanın vasiyetnamesiyle başkasına devredilemez ve diğer kardeşlerin saklı paylarını ihlal etmemelidir. Aksi takdirde, mahkeme kararıyla vasiyetname geçersiz kılınabilir.

Miras dağıtımında, mirasçının alt soyu yani çocuğu ve torunu bulunmuyorsa, mirasçının mirası, ölen kişinin yakınları arasında bir zincir şeklinde dağıtılır.

Kaynak: Haber Merkezi