İş değişiklikleri sırasında istifa edenlerin tazminat haklarını kaybetmeleri sıkça karşılaşılan bir durumdur. Ancak son yıllarda yapılan İş Kanunu değişiklikleriyle birlikte, çalışanlar belirli şartları sağladıklarında kıdem tazminatlarının tamamını alma hakkına sahip oluyorlar. Bu şartlardan birini sağlayan herkes tazminat alabilir.

Personel Alım (2)

Kıdem tazminatı, bir iş yerinde bir yıl veya daha fazla çalışıldığında işten çıkarma veya emeklilik durumunda ödenen ücret olarak tanımlanır. Örneğin, bir kişi bir şirkette 5 yıl çalıştıysa ve işten çıkarılırsa, son aldığı aylık brüt ücretin 5 katı kadar tazminat alabilir. Ancak bazı durumlarda, özellikle istifa durumlarında işveren tazminat ödemek zorunda değildir.

Personel Alım (4)

Ancak son yıllarda Türkiye'de yapılan İş Kanunu değişiklikleri, uzun zaman önce yaşanan ihlal durumlarında bile çalışanlara istifa etmeleri ve tazminat almaları hakkı tanıyor. Eğer çalışma hayatınızda aşağıdaki durumlarla karşılaştıysanız, işinizden istifa ederek kıdem tazminatınızı eksiksiz alabilirsiniz:

Maaşınız zamanında ödenmediğinde,

Fazla mesai ücretleri zamanında veya eksik ödendiğinde,

Üstünüzdeki kişinin baskısına veya mobbinge maruz kaldığınızda,

Maaşınızın bir kısmının hesabınıza, bir kısmının elden verildiği durumlarda,

Yozgat, Sivas ve Tokat'ın korkulu rüyası: Taşıyıcı olabilir! Yozgat, Sivas ve Tokat'ın korkulu rüyası: Taşıyıcı olabilir!

Yasal izin haklarınızın (yıllık izin veya resmi tatiller) kullanılmadığında.

Personel Alımı (3)

Bu maddelerin dışında, sağlık sorunları nedeniyle işten ayrılanlar da tıpkı askere gitmek gibi eksiksiz tazminat alma hakkına sahiptirler. Örneğin, bir çağrı merkezinde müşteri temsilcisi olarak çalışan bir kişi, bir doktordan gürültülü bir ortamda çalışmanın uygun olmadığına dair bir rapor aldığında, bu raporu işine devam edememe gerekçesi olarak kullanarak tazminat hakkını elde edebilir.

Kaynak: Haber Merkezi