Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2024 yılı giyim yardımı Genelgesini revize ederek yeni bir düzenleme yapması gerektiğinin zorunlu olduğunu söyledi.

Dünya derecesini Yozgat'a getirdi: Büyük teklifler alıp yine de satmadı! Hedefi büyük Dünya derecesini Yozgat'a getirdi: Büyük teklifler alıp yine de satmadı! Hedefi büyük

Sağlık Çalışanları Bu Giyim Yardımıyla Bir Şey Alamaz1

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı giyim yardımı genelgesinde, yönetmeliğin Ek 1’inci maddesi ile bazı personele yapılacak giyecek yardımının nakdi olarak gerçekleştirilmesinin öngörüldüğünü belirten Taşkın, yönetmelikte belirtilen kamu personeline yapılacak nakdi ödeme ile hiçbir şey alınamayacağına dikkat çekti.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 8 Mart 2024 tarihinde Genel Yatırım ve Finansman Kararları kapsamında izleme ve kontrolü altında bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kuruluşlara 'Hizmete Özel' olarak gönderilen yazıda kimi personele ayni kimi personele de nakdi olarak çek vs verildiği; giyim, giyecek, koruyucu giyim yardımına ilişkin farklı düzenlemeler yapıldığı belirtilerek, Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Toplu Sözleşme ve diğer mevzuat düzenlemeleri koruyucu giyim yardımının belirli şartları sağlayan personele, hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gereken giyim malzemelerinin ayni olarak verilmesini kapsadığı,  bu sebeple kuruluşların söz konusu giyim eşyasını tedarik ederek ve mevzuatı uyarınca şartları sağlayan personele dağıtımını gerçekleştirmesi gerektiğine, dikkat çekildiğini belirten Taşkın, Hazine ve Maliye Bakanlığının yazısında belirtilen hususlarda haklılık payının olabileceğini, ancak yüksek enflasyon nedeniyle fiyat dalgalanmalarının piyasayı olumsuz etkilediğini ve mevcut giyim yardımının ihtiyacı karşılayacak oranda olmadığına vurgu yaparak, “Enflasyonla mücadele için uygulanan sıkı para politikasının giyim yardımını etkilediği tüm kamu çalışanları ve sendikaları tarafından düşünülmektedir” ifadelerine yer verdi

Sağlık Ç1

Memurlara Verilecek Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin 11. Maddesine göre nakden verilecek giyecek yardımının Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen standart fiyatlara göre memurun tabii olduğu ihale mevzuatı dikkate alınarak karşılandığına dikkat çeken Taşkın, nakden yapılan giyecek yardımındaki sorunun ilgili Bakanlık tarafından fiyatlandırılırken günün ekonomik koşullarının dikkate alınmamasından kaynaklı olduğunu söyledi.

Sağlık Ç

Hazine ve Maliye Bakanlığının öngördüğü giyim yardımı ile özellikle sağlık çalışanlarının koruyucu elbise ve görev esnasında giyilmesi gereken diğer giysilerinin alınamadığını belirten Necip Taşkın, giyim yardımı ödeneğinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun açıkladığı enflasyon verilerinin bile altında kaldığını söyledi. Merkez Bankası’nın 2024 yılı enflasyon beklentisini revize ettiğine dikkat çeken Taşkın, “Bunlar dikkate alındığında, Hazine ve Maliye Bakanlığınca Memurlara Verilecek Giyecek Yardımı standart fiyatlarının enflasyon oranında artış göstermediği anlaşılmaktadır. Sağlık teşkilatlarında çalışanların zorunlu olarak giymeleri gereken giysilerin 2024 yılı giyim yardımı ile alınabilmeleri mümkün görülmemektedir. Dolayısıyla 2024 yılı genel bütçesinden karşılanan söz konusu giyim yardımının güncellenmesi gerekmektedir. Memura verilecek nakdi yardımın enflasyona paralel olarak güncellenerek verilmesini istiyoruz. Memurun bu konudaki mağduriyeti giderilmelidir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi