Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın memurlara verilmeyen bayram ikramiyesi konusunda açıklamada bulundu.

Memurlara da bayram ikramiyesinin verilmesine değinen Başkan Taşkın, “Sağlık teşkilatlarımızda görev yapanlar özveriyle çalışmaktadır. Herkes tarafından bilindiği gibi hastalık riski, şiddet ve mobbing gibi olumsuzlukların yanı sıra aldıkları ücretin ruhi ve bedeni yıpranmalarını karşılayacak ölçü de değildir” dedi.

Memura Bayram Ikramiyesi Verilmeli’ 1

Jandarma iş başında: Yozgat denetleniyor! Jandarma iş başında: Yozgat denetleniyor!

Anayası’nın maddeleri hakkında bilgi veren Taşkın, “Sağlık çalışanlarının barışta, savaşta, salgın da ve doğal afetlerde çeşitli tehlikelere rağmen görevini aksatmadan yürütmektedir. Anayasa’nın 5’inci maddesi; ‘Devletin temel amaç ve görevleri, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır’ hükmünde. Anayasa’nın 49’ncu maddesinde, ‘Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır’ hükümlerine yer verilmekte. 55’inci maddesindeki, ‘Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır’ hükümdedir. Devletin, sağlık çalışanlarının yaptığı hizmete orantılı bir ücret vermesi, çalışmayı desteklemek ve ekonomik sorunlarının hafifletilmesi için gerekli önlemleri almak noktasında emeklilere ve işçilere verildiği gibi sağlık çalışanlarına da bayram ikramiyesi verilmelidir” ifadelerini kullandı.

Thumbs B C 7B6F66B945481C59Fcca6Aa35955D03F

“MEMUR ZAMMI ENFLASYONUN ALTINDA KALDI”

Taşkın, “Bilindiği gibi memura verilen 2024 yılı birinci 6 aylık zam ve sosyal hizmet tazminatları yüksek enflasyon nedeniyle eridi. Memurun aldığı zam, piyasaya gelen zamların ve enflasyonun altında kalarak memur ekonomik açıdan mağdur oldu. Dolayısıyla bu mağduriyetin yaratmış olduğu memnuniyetsizliğin giderilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

“SORUNLAR ÇÖZÜLEREK MEMNUNİYET SAĞLANMALI”

Sağlık çalışanlarının sorunlarının çözümüne değinen Taşkın şu ifadeleri kullandı; “Sağlık çalışanları, sağlık hizmetlerinin devamlılığını ve sağlık hizmetine ihtiyaç duyanların zamanında, eksiksiz ve verimli bir şekilde hizmetten yararlanmalarını sağlayan, kendilerini insanlığa adamış olan sağlık ordusunun birer neferleridir. Ülkemizde son yıllarda meydana gelen doğal afetler de ve salgın hastalıkta görevlerini aksatmadan yapmışlardır. Vardiyalı sistemle çalışan, yoğun, yorucu ve uzun nöbet saatleri, öfkeli ve şiddete meyilli insanların tacizlerine karşı korunmasız olarak çalışan sağlık ordusuna sahip çıkılması gerekiyor.”

“BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLSİN”

Devlet, sağlık çalışanlarının ekonomik sıkıntısını anlamalı ve bunu giderebilmek için adım atmalı, çeşitli önlemlerin alması gerektiğini belirten Taşkın, “Bu adımlardan biri de görev, unvan ve kadro ayrımı yapılmaksızın ‘Bayram İkramiyesi’ verilmesidir. Genel Bütçeye dokunmadan, hastanelerin döner sermayelerinden bu para karşılanabilir. Sağlık Bakanlığı’nın, sağlık çalışanlarına bayram ikramiyesi verilmesi için bir çalışma yapmasını istiyoruz” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi