Yozgat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu, Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Başkan Anteplioğlu, Dünya Veteriner Hekimler günü 2000 yılından beri Nisan ayının son cumartesi günü olarak ilan edildiğini söyledi.

Anteplioğlu yaptığı açıklamada, "Dünya Veteriner Hekimler Gününün amacı; tüm dünyadaki veteriner hekimlik organizasyonları arasındaki işbirliği ve etkileşimi güçlendirmek, veteriner hekimlerin, hayvanların ve diğer tüm canlıların hayatını korumaya yönelik çalışmalarını vurgulamak, veteriner hekimlik mesleğinin önemi hakkında kamuoyunda farkındalık yaratmaktır. Her yıl Dünya Veteriner Hekimleri Birliği (WVA) tarafından belirlenen farklı bir tema ile kutlanan günümüzün 2024 yılı teması ‘Veteriner Hekimler temel sağlık çalışanlarıdır’ olarak belirlenmiştir. Altı kıtada sayıları 1.7 milyonu bulan Veteriner Hekim tarafından 24'üncü kez kutlanacak olan Dünya Veteriner Hekimler Günü belirlenen bu tema ile Veteriner Hekimlerin sorumluluk alanlardaki tüm çalışmalarına kamuoyunun dikkatinin çekilmesi amaçlanmaktadır. Meslektaşlarımızın mesleklerini icra ederken yaşadıkları zorluklar, özlük hak kayıpları sürerken aynı zamanda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ilgili maddelerine göre sağlık hizmetleri sınıfında yer almasına rağmen temel sağlık çalışanlarının sahip oldukları haklardan yararlanamamaktadırlar” dedi.

Veteriner Hekimler Günü Mesajı1

Hekim kelimesinin etimolojik olarak hakim, hakem kelimeleri ile aynı kökten gelir ve anlamı hikmet, hüküm sahibi olmak, bilge olmaktır, doğruyu yanlıştan ayırt edebilmek olduğunu belirten Başkan Anteplioğlu şunları söyledi: “Hekim hastasının iyiliği için mevcut durum ve kuralları etraflıca düşünerek, akıl ve deneyim süzgecinden geçirerek hastası için neyin en doğru olduğu hükmünü verendir. Veteriner Hekimlik geçmişi M.Ö. 2000 yıllarına dayanan tarihin en eski ve aynı zamanda en köklü mesleklerinden biridir. Veteriner hekimler; hayvan sağlığı, refahı, ıslahı, salgın hastalıklarla mücadele ve koruyucu hekimlik gibi çalışmalarla hayvan sağlığı alanında çok önemli çalışmalar yürütürken çiftlikten çatala gıda güvenliği, zoonoz hastalıklarla mücadele gibi halk sağlığı konularında da insanlığa büyük katkılar sağlamaktadırlar. Dünya Veteriner Hekimler Günü, veteriner hekimliğin stratejik meslek imajına katkıda bulunarak, veteriner hekimsiz bir yaşamın sağlıksız bir yaşam olacağı gerçeği de bilinmelidir.

Veteriner Hekimler Günü Mesajı2

Pazarlar kuruldu! Sayılı günler kala kurbanlıklar görücüye çıktı Pazarlar kuruldu! Sayılı günler kala kurbanlıklar görücüye çıktı

Veteriner hekimlik eğitim-öğretimi, uzmanlık, istihdam, özlük hakları, mevzuat, mesleki uygulamalar, kamuda örgütlenme, Tek Sağlık uygulamaları, sağlık meslek grubunda yer alma, iş sağlığı ve şiddet görme gibi mesleğimizin çözüm bekleyen birçok sorun henüz giderilememiştir. Çalışmaları ile toplum sağlığı açısından stratejik konumu ve vazgeçilmezliği her dönemde ortaya çıkan veteriner hekimlik ülkemizde de hakettiği statüye ulaşmalı, fiili Hizmet (yıpranma payı), Sağlıkta Şiddet, Özlük hakları, Uzmanlık Eğitimi, Kamuda istihdam ve serbest veteriner hekimlik uygulamalarındaki mağduriyetlerini ortadan kaldıracak yasal ve yapısal düzenlemeler en kısa sürede gerçekleştirilmelidir. Uygulama alanı ne olursa olsun Veteriner Hekimliğin halk sağlığı ve gıda güvenliği sorumluluğunu geliştirme amacıyla icra edilen bir kamu görevi olduğu gerçeği unutulmamalıdır. Oldukça zorlu şartlara rağmen hayvan sağlığı, toplum sağlığı ve çevre sağlığı alanlarında mesleki aidiyet ve tutkuyla başarılı çalışmalara imza atan başta Kars, Ardahan ve Iğdır Bölgesinde çalışan veteriner hekim meslektaşlarımız olmak üzere tüm meslektaşlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, Dünya Veteriner Hekimler Günü’nü kutluyoruz.”

Muhabir: Hakan Demirbaş