Öğretmenler için atama duyurusu: Başvuru tarihi 3 Haziran! Öğretmenler için atama duyurusu: Başvuru tarihi 3 Haziran!

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 20 Eylül 1993 tarihinde aldığı bir kararla 15 Mayıs’ı “Uluslararası Aile Günü” olarak ilan etmiş, 1994 yılından itibaren de tüm dünyada ve ülkede kutlanmaya başladığını söyledi.

2 Bin 515 Kişiye Ulaşıldı (6)

İl Müdürü Topal, “Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak AEP ile Yozgat’ta 2023 yılında 2 bin 349 kişiye, 2024 yılında Mayıs ayı itibari ile 2 bin 515 kişiye ulaşılmış olup eğitimler hız kesmeden köy, mahalle, ilçe ve İl merkezimizde devam etmektedir. AEP kapsamında Yozgat’ta 2012 yılından itibaren toplam 20 bin kişiye ulaşıldı” dedi.

2 Bin 515 Kişiye Ulaşıldı (4)

15–21 Mayıs ise “Aile Haftası” olarak kabul edildiğini vurgulayan İl Müdürü Topal, “Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar ve kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu topluluk içindeki en küçük birlik olan bu birim, toplum için büyük bir öneme sahiptir. Çünkü toplumlar ailelerin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Toplumsal yapıdaki en ufak bir değişiklik toplumun herhangi bir katmanındaki aileyi derinden etkilemektedir. Bu nedenle her ne kadar ‘toplumun en küçük birimi’ olarak tanımlansa da bizim için anlamı büyüktür” şeklinde konuştu. 

2 Bin 515 Kişiye Ulaşıldı (3)

İl Müdürü Topal yaptığı açıklamada, “Bakanlığımızın ifade ettiği üzere barındığımız mekânın adı ‘evdir’ fakat o evi yuva yapan içindeki sevgi, merhamet, fedakârlık, paylaşma ve dayanışma duygularıdır. Bu duygularla o evde yaşayan insanlar da ‘aile’ olur. Aile kurumuna sahip çıkmanın ve onu değerlerimizle uyumlu bir şekilde günümüz şartları dâhilinde güçlendirmenin yolu, yine karşılıklı sevgi, fedakârlık, sorumluluk ve adaletli paylaşımdan geçiyor. Toplum ve devletin devamlılığı için, bu yapıyı korumak ve güçlendirmek gerekir. Bakanlık olarak aileyi koruma ve güçlendirme faaliyetleri, her zaman üzerinde durduğumuz çalışma alanlarımızdan birini oluşturmaktadır. Aile kurumunda olabilecek herhangi bir olumsuzluk toplumu etkileyecek kadar büyük bir güce sahiptir. Bu olumsuz durumların oluşmasının önüne geçebilmek için Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında yetişkinlere yönelik eğitimler düzenlenmektedir” şeklinde konuştu. 

2 Bin 515 Kişiye Ulaşıldı (1)

Topal açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “Ailelere yönelik aile içi iletişim, hukuk, iktisat, medya ve sağlık alanlarında eğitimler verilmesi amacıyla 5 alanda toplam 28 modülden oluşan Aile Eğitim Programı (AEP) 2012 yılında hayata geçirildi. AEP ülkemizde sağlıklı, mutlu ve müreffeh ailelerin oluşması için ailelerin; aile içi süreçlerini işlevselleştirerek aile yaşam kalitelerinin artmasına, sahip olduğu her türlü kaynağı etkili bir şekilde yönetmelerine ve karşılaşabilecekleri çeşitli risklere yönelik önlemler almalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Aile eğitimi ve iletişimi alanında yer alan modüllerle aile hayatını bütüncül bir anlayışla ele almak, yaşamın farklı dönemlerinde yaşanabilecek sorunlar hakkında bilgi vermek ve bu sorunların çözümüne hizmet edecek farkındalık ve becerilerin kazandırılması amaçlanıyor. Hukuk alanında yer alan modüllerle aile üyelerinin birbirlerine karşı ve aile dışındaki kişi ve kurumlara karşı hakları ve yükümlülükleri konusunda bilgi ve farkındalık kazandırılması hedefleniyor. İktisat alanında yer alan modüllerle aileler ekonomik kaynaklar ve bu kaynakların doğru ve etkin yönetimi konusunda bilgilendirilirken, sağlık alanındaki modüllerle de aile sağlığının korunması ve geliştirilmesi, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, hastalıklarla daha etkin mücadele edilmesi ve sağlık maliyetlerini en aza indirerek daha güçlü toplum haline gelinmesi hedefleniyor. Medya alanında verilen eğitimlerle de aile bireylerinin medya karşısında daha donanımlı, bilinçli ve güçlü olabilmeleri, medya ile ilgili hizmetlerden daha etkili biçimde yararlanmaları ve medyada karşılaşabilecekleri çeşitli risklere yönelik önlemler almaları amaçlanıyor. Sağlıklı, mutlu ve müreffeh ailelerin oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak AEP ile İlimizde 2023 yılında 2 bin 349 kişiye, 2024 yılında Mayıs ayı itibari ile 2 bin 515 kişiye ulaşılmış olup eğitimler hız kesmeden köy, mahalle, ilçe ve İl merkezimizde devam etmektedir. AEP kapsamında İlimizde 2012 yılından itibaren toplam 20 bin kişiye ulaşıldı. Aile; çocuğun yetiştiği, eğitildiği, geleceğinin şekillendiği, toplumun en temel unsurudur. Ayrıca toplumu ayakta tutan temel öğelerdendir. Bu nedenle Bakanlık olarak ailenin desteklenmesi, güçlendirilmesi, bilinçlendirilmesi amacıyla eğitimlerimiz ve çeşitli faaliyetlerimiz devam edecektir.”

Muhabir: Alpaslan Demir