Programın 2023 yılı 2. dönemi kapsamında 167 başvuru alındı.

TÜBİTAK tarafından yapılan açıklamada, “Yapılan bilimsel değerlendirme sonucunda, Sağlık Bilimleri alanında 21 kişi, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında 10 kişi, Tarımsal Bilimler alanında 16 kişi, Teknik Bilimler alanında 32 kişi, Temel Bilimler alanında 58 kişi ve Yapay Zeka alt alanından 6 kişi olmak üzere toplam 143 kişi destek almaya hak kazanmıştır. İlgili dönemde destek oranı yüzde 85,63’tür. Başvuru sahipleri, başvuru durumları ile ilgili sonucu, program web sayfasında ve BİDEB Başvuru ve İzleme Sisteminden (ebideb.tubitak.gov.tr) kullanıcı girişi yaparak “Başvurularım” alanından görebilirler” ifadelerine yer verildi.

Başvuru Sonuçları Açıklandı

Yozgat’a sürpriz! Şiddetli gelecek Yozgat’a sürpriz! Şiddetli gelecek

2023 yılı 2. dönem başvuruları ile ilgili ayrıntılı bilgi ise şu şekilde: “Başvuru sahipleri, başvuru durumları ile ilgili sonucu, program web sayfasında ve BİDEB Başvuru ve İzleme Sisteminden (ebideb.tubitak.gov.tr) kullanıcı girişi yaparak “Başvurularım” alanından görebilirler. Reddedilen başvuru sahiplerine gerekçeli ret raporu 1 hafta içerisinde e-posta ile ulaştırılacaktır. Başvuruda bulunan 167 başvurudan 161’i bilimsel değerlendirmeye alınmıştır. Toplamda 143 kişi desteklenmiştir. Bilimsel değerlendirmeye giren adayların yüzde 88,81’i desteklenmiştir. Sağlık Bilimleri alanında bilimsel değerlendirmeye alınan 22 başvurudan 21'i desteklenmiştir. Destek oranı yüzde 95,45’tir. Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında bilimsel değerlendirmeye alınan 14 başvurudan 10’u desteklenmiştir. Destek oranı yüzde 71,43'tür. Teknik Bilimler alanında bilimsel değerlendirmeye alınan 36 başvurudan 32'si desteklenmiştir. Destek oranı yüzde 88,89’dur. Temel Bilimler alanında bilimsel değerlendirmeye alınan 63 başvurudan 58’i desteklenmiştir. Destek oranı yüzde 92,06’dır. Tarımsal Bilimler alanında bilimsel değerlendirmeye alınan 18 başvurudan 16'sı desteklenmiştir. Destek oranı yüzde 88,89’dur. Yapay Zeka alt alanından bilimsel değerlendirmeye alınan 8 başvurudan 6'sı desteklenmiştir. Destek oranı yüzde 75’tir. Program kapsamında; Ülkemizin bilim temelli bilgi ve teknoloji üretimi ve bunun için ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynaklarının gelişimi süreçlerine katkı sağlamak amacıyla, doktora derecesi veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık veya sanatta yeterlik eğitimi derecesine sahip veya ilgili dereceye sahip olacak olan araştırmacılara doktora sonrası çalışmalarını yurt içinde eğitim veren devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarında, 6550 kapsamında yeterlik almış araştırma altyapılarında, kamu araştırma enstitülerinde, Ar-Ge veya tasarım merkezine sahip özel sektör kuruluşlarında veya teknoparklar bünyesinde Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinde sürdürebilmeleri için destek verilir. 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında yeterlik almış araştırma altyapılarıdır. 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge veya tasarım merkezi belgesi almış Ar-Ge birimlerine sahip Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri veya 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında teknoparklar içerisinde faaliyet gösteren Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleridir.”

Kaynak: Haber Merkezi