İkinci taksitler ise kasım ayında yapılacak ve isteyenler her iki taksiti de peşin olarak ödeyebilecekler. Emlak vergisi ödemesi, gayrimenkulün malikleri, intifa hakkı sahipleri veya taşınmazı kullananlar tarafından yapılmalıdır. Ödemelerini zamanında yapmayanlar ise gecikme zammı ile karşı karşıya kalacaklar. Aylık gecikme zammı oranı %3.5 olarak belirlendi.

Vergi Emlak (1)

Emlak vergisi değerleri, belediyelerde 4 yılda bir toplanan takdir komisyonlarınca belirleniyor. 2022-2025 dönemi emlak vergi değerlerinin hesaplanmasında, 30 Haziran 2021'den önce belirlenen arsa ve arazi metrekare birim değerleri temel alınıyor. Yeniden değerleme oranı yüzde 58.46 olarak açıklandı ve bu yıl için %29.23 artış olacak. Vergi değerleri hesaplanırken, 1.000 TL'ye kadar olan değerler dikkate alınmıyor. Ödeme esnasında kültür payı adı altında verginin %10'u kadar katkı payı da alınıyor.

Vergi Emlak (3)

Emlak Vergisi Kanunu'na göre, hiçbir geliri olmayanlar, sadece kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıkları bulunanlar, gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri ile brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek mesken sahipleri vergi muafiyetinden yararlanıyorlar. Birden fazla eve sahip olanlar ise bu muafiyetten faydalanamıyorlar. Muafiyetten yararlanmak isteyenlerin belediyeye dilekçe vermeleri gerekiyor. Ayrıca, muaf olduğunu bilmeyerek vergi ödeyenler, 5 yıl geriye dönük iade alabiliyorlar.

Vergi Emlak (2)

Emlak sahiplerinin yıl sonuna kadar belediyelere bildirimde bulunmaları gerekiyor. Tapu tescil tarihi son üç ayda olanlar ise tescil tarihinden itibaren üç ay içinde bildirim yapmalılar. Bildirim için gerekli belgeler arasında tapu fotokopisi, yapı kullanma izin belgesi, iletişim bilgileri ve vergi numarası veya T.C. kimlik numarası bulunmaktadır. Bu işlem e-Devlet üzerinden de gerçekleştirilebilir. Süresinde beyanda bulunmayanlar ise usulsüzlük ve vergi ziyaı cezaları ile karşılaşabilirler.

Yozgatlılar dikkat! Yüzde 70'e dayandı, süre bitiyor Yozgatlılar dikkat! Yüzde 70'e dayandı, süre bitiyor

Emlak vergisi borcu olanlar, belediyelerden veya e-Devlet üzerinden belediyelerin online hizmetlerinden öğrenebilirler. Ödemeler, gayrimenkulün bağlı olduğu belediyeye doğrudan veya belediyenin hesaplarının bulunduğu banka şubelerine yapılabilir. Ayrıca, emlak vergisi ödemeleri online olarak da E-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilir.

Kaynak: Haber Merkezi