İşverenler, SGK primlerini azaltmak amacıyla kullanılan 16 farklı teşvikten yararlanabiliyor. Bu teşvikler kapsamında SGK, emekli, işsiz, engelli, malul ve yaşlı çalışanlara prim desteği sağlıyor ve işverenlerin ödeme oranını %5 ile %37,5 arasında azaltma imkanı sunuyor. 2024 yılında da bu teşvikler devam edecek.

Sgk Prim (1)

KOBİ’ler için belirlenen yılın en önemli teşvikleri, işsizlik maaşı alan, emekli veya Ar-Ge alanında çalışanları istihdam eden işverenlerin de faydalanabileceği SGK teşvikleri oldu. Bu sayede işverenler, prim ödeme oranını %5 ila %37,5 arasında azaltabilecek.

Çalışan giderleri, şirketler için en önemli maliyet kalemlerinden biridir. Maaşların yanı sıra SGK primleri ve işsizlik sigortası gibi yan kalemler de bu maliyetleri artırmaktadır. Bu nedenle işletmeler, çalışan sayısına bakmaksızın yan giderleri azaltmanın yollarını aramaktadır. İşte bu noktada SGK teşvikleri devreye giriyor.

Sgk Prim (4)

İnsan kaynakları platformu Kolay İK, 2024 yılında SGK'nın toplam 16 adet sigorta primi teşvikini duyurdu ve en çok talep gören 7 tanesini açıkladı. Bu teşvikler, işletmelerin maliyetlerini önemli ölçüde düşürecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sağlanan teşvikle, özel sektör çalışanlarının esas kazancı üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları priminin işveren hissesinin %5'lik kısmı karşılanıyor.

Sgk Prim (5)

5510 sayılı kanunun geçici 95. maddesi kapsamında, emekli çalışanların en son çalıştıkları özel sektör iş yerinden ayrıldıkları tarihi takip eden 30 gün içinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları durumunda, sosyal güvenlik priminin işveren hissesinin %5'lik kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanıyor.

İşsizlik ödeneği alan sigortalıların özel sektörde işe başlaması halinde, bu kişilerin işsizlik ödeneğine hak kazandıkları süre boyunca prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan kısa vadeli sigorta primlerinin %1'i ile uzun vadeli sigorta primleri ve genel sağlık sigortası priminin tamamı, İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanıyor.

Tiryakileri üzgün... Zam yağmuru devam ediyor! O tarihten itibaren Yozgat'ta artacak Tiryakileri üzgün... Zam yağmuru devam ediyor! O tarihten itibaren Yozgat'ta artacak

Sgk Prim (2)

Özel sektör işverenleri için 6111 sayılı kanun, 2011-2025 arası istihdamı teşvik ediyor. Bu kapsamda, 1 Mart 2011-31 Aralık 2025 arasında işe alınan sigortalıların sigorta primi işveren hissesinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor. Ayrıca, işsizler arasından yeni işe alınanlar için ek 6 aylık teşvik de mevcut.

Özel sektördeki iş yerlerinde engelli çalışanlar için sigorta primi işveren hissesi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanırken, Ar-Ge/Tasarım personeli için sigorta primi işveren hissesinin yarısı Bakanlık tarafından 31 Aralık 2028 tarihine kadar ödenecektir.

Kaynak: Haber Merkezi