2024 yılı KOOP-DES Programı başvurularının başladığını söyleyen Valilik, başvurmak isteyen vatandaşları 20 Şubat–30 Mart 2024 tarihleri arasında Ticaret İl Müdürlüğüne davet etti.

30 Mart tarihinin son tarih olduğunun altını çizen Valilik, başvurmak isteyen vatandaşların çok geç kalmaması gerektiğini bildirdi.

Geç Kalmayın (3)

KOOP-DES Programı ile kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması, rekabet güçlerinin artırılması ve bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

Programa; kuruluş, işleyiş ve denetimleri Ticaret Bakanlığınca gerçekleştirilen, ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatifler ve üst kuruluşları başvurabilecek.

Geç Kalmayın (5)

Yozgat çıkmaza sürükleniyor! Yozgat çıkmaza sürükleniyor!

DESTEKLER ARTTI

2024 yılı KOOP-DES Programı'na başvurular başlamış olup 20 Şubat 30 Mart 2024 tarihleri arasında Ticaret İl Müdürlüklerine yapılabilecekler.

Program kapsamında 2023 yılı sonuna kadar kadın kooperatifleri özelinde destek sağlanmış olup 2020-2023 döneminde 628 kooperatifin 663 projesi için sağlanmasına karar verilen destek tutarı 76 milyon lirayı bulduğu söylendi.

2023, 2024 yılı destek tutarları ile artış oranları; makine, ekipman ve demirbaş alımı: 200 bin liradan yüzde yüzlük artışla 400 bin liraya, sergi ve fuar desteği 30 bin liradan yüzde yüzlük artışla 60 bin liraya, 1 personel için istihdam desteği 103 yüzde 98’lik artışla 204 bin liraya 2 personel için istihdam desteği 206 bin liradan yüzde 98’lik artışla 408 bin liraya yükseltildiği söylendi.

Geç Kalmayın (6)

“KOOPERATİFLERİMİZE HAYIRLI OLSUN”

Programla ilgili bilgi veren Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise, “2024 yılı KOOPDES Programı'na; Bakanlığımız çatısı altında faaliyet gösteren tüm kooperatifler ile üst birlikleri başvurabileceklerdir. Ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amaci güden kooperatifler, ortaklarının çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu kooperatifler, ortaklarının çoğunluğunu engellilerin oluşturduğu kooperatifler, üretim ve pazarlama faaliyetinde bulunan kooperatifler, tarım satış kooperatifleri, sanat kooperatifleri, yenilikçilik alanında faaliyet gösteren kooperatifler ile bunların üst kuruluşlarının başvuruları için öncelikli olarak hibe destekleri sağlanacak. Kooperatiflerimize hayırlı olsun” dedi.

Muhabir: Melike Aslı Arslan