Uzun bir aday belirleme ve kampanya döneminin ardından, Yozgat yerel yöneticilerini seçti. Seçilen belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar, beş yıl süreyle görev yapacaklar. Ancak, seçilen yerel yöneticilerin maaşları ne olacak?

Emekli Maaş Yeniden (4)

Belediye başkanlarının maaşları, görev yaptıkları yerin nüfusuna göre değişmektedir. Bu maaşlar, memur maaş zamlarına bağlı olarak her altı ayda bir güncellenmektedir. Brüt maaşlar, kanunda belirtilen gösterge üzerinden hesaplanmakta ve ilk olarak sosyal sigorta primi kesilmektedir. Kalan miktar üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi alınmaktadır.

Emekli Maaş Yeniden (3)

Ödemeler 1 trilyona ulaştı Ödemeler 1 trilyona ulaştı

2024 yılında, belirlenen vergi dilimlerine göre gelir vergisi kesintileri yapılmaktadır. Hesaplamalara göre, yerleşim yerinin nüfusuna göre belediye başkanlarının brüt maaşları şu şekildedir:

Nüfusu 2.0001’den fazla olan yerler için: 176.735 TL

Nüfusu 1.000.001-2.000.000 arasında olan yerler için: 144.300 TL

Nüfusu 500.001-1.000.000 arasında olan yerler için: 119.670 TL

Nüfusu 250.001-500.000 arasında olan yerler için: 104.453 TL

Nüfusu 100.001-250.000 arasında olan yerler için: 89.235 TL

Nüfusu 50.001-100.000 arasında olan yerler için: 77.822 TL

Nüfusu 10.001-50.000 arasında olan yerler için: 62.605 TL

Nüfusu 10.000’e kadar olan yerler için: 54.996 TL

Nüfusu 50.001’den az olan il merkezi belediyeler için: 77.822 TL

ParaYOZGAT BELEDİYE BAŞKANI MAAŞI!

Belediye başkanları, izin, hastalık veya diğer nedenlerle görevlerine devam edemedikleri zamanlarda, belediye meclisi üyelerinden birini başkan vekili olarak atamaktadırlar. Başkan vekiline, belediye başkanının aylık ödeneğinin gün bazında ödenek verilmektedir.

Örneğin, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, 104 bin 453 TL maaş alacak. Köy ve mahalle muhtarlarının maaşları ise göstergeye göre belirlenmektedir. Ancak, gösterge ile belirlenen tutar net asgari ücretin altında ise, net asgari ücrete tamamlanmaktadır. Bu yılın ilk yarısında muhtarların gösterge karşılığı aylıkları 11.223 TL'dir. Ancak bu miktar, net asgari ücret olan 17.002 TL'ye tamamlanarak aylık maaş ödenmektedir.

Çalışma Saati Para (2)

Emekli muhtarlar, emekli aylıkları kesilmeksizin çalışmaya devam etmektedirler. Henüz emeklilik yaşını doldurmamış olan muhtarların sosyal sigorta primleri ise İçişleri Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Muhtarlık süreleri ise 4/b statüsünde değerlendirilmekte ve emekliliklerine sayılmaktadır.

Muhabir: Hakan Demirbaş