Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kamu görevlilerine yapılan fazla ve yersiz ödemelerle ilgili takip ve tahsis işlemlerine yönelik düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Genel Tebliğ, (Fazla veya Yersiz Ödenen Aylıkların Geri Alınması) başlığıyla kamuoyuna duyuruldu.

Memurlara yönelik ödeme esaslarında değişiklik! Faiziyle geri alınacak (5)

Bu yeni düzenlemeye göre, yanlış ve yersiz ödemeler nedeniyle kamu görevlilerinden fazla aylıklar geri alınacak. Harcama birimi, fazla ödemenin tespit edildiği tarihten itibaren 15 iş günü içinde ilgili belgeleri yetkili birime iletecek. Yersiz ödemeler, genel hükümlere göre faiziyle birlikte tahsil edilecek. Ayrıca, aylıklarını tam alıp görevden ayrılanlar için peşin ödenmiş aylığın çalışılmayan süreye ait kısmı iade edilecek.

Yozgatlılar bekliyor: Düşük faizli kredi ne zaman yürürlükte? Yozgatlılar bekliyor: Düşük faizli kredi ne zaman yürürlükte?

Memurlara yönelik ödeme esaslarında değişiklik! Faiziyle geri alınacak (1)

Ayrıca, aylıksız izinli sayılanların genel sağlık sigortası primleri için borçlandırılmayacak ve Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan iade talebinde bulunulmayacak. Memuriyeti sona erenlerin SGK'ye ödenmiş olan genel sağlık sigortası priminin çalışılmayan süreye ait kısmı borç olarak kaydedilerek, bu tutarlar kamu görevlilerinden tahsil edilecek.

Memurlara yönelik ödeme esaslarında değişiklik! Faiziyle geri alınacak (6)

Fazla veya yersiz aylık ödemelerinden doğan alacaklarda faiz miktarı sözleşme ile belirlenmediği takdirde ödeme yıllık yüzde 12 üzerinden yapılacak. Borçlu, alacaklının ihtarıyla temerrüde düşecek. Harcama birimi, tespit edilen fazla veya yersiz aylık ödemesinin takip ve tahsil işlemleri için takibe yetkili birime bildirim yapmadan önce kamu görevlisine rızaen ödeme şansı tanıyabilecek. Ancak rızaen ödenmemesi durumunda takibe yetkili birim, alacak takip dosyası açacak ve borçlu hakkında gerekli işlemleri başlatacak.

Memurlara yönelik ödeme esaslarında değişiklik! Faiziyle geri alınacak (8)

ÖDEMELER TÜRK LİRASI ÜZERİNDEN TAHSİL EDİLECEK

Diğer bir düzenleme ise kamu idareleri tarafından yurt dışına gönderilenlerle ilgili. Bu kapsamda, yüklenme senedi ve muteber imzalı müteselsil kefalet senedinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Yükümlülüklerini ihlal edenler, harcamaları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından tespit edilen efektif satış kuru üzerinden, faiziyle birlikte Türk lirası cinsinden ödemek zorunda kalacaklar. Tebliğ kapsamındaki alacaklar, hesaplanan borç miktarı, ilgilinin durumu ve ödettirilecek meblağ dikkate alınarak azami 5 yıla kadar taksitlendirilebilecek.

Kaynak: Haber Merkezi