Kudüs İslamiyet için büyük öneme sahiptir. Namazın farz kılınması ve Kudüs’e namaz kılmak için yönelmek bu önemi artırmıştır. Hz. Muhammed, Medine'ye hicret edince on altı ay boyunca Kudüs'e yönelerek namaz kılmıştır. Allah Teala Hz. Muhammed’e Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya İsra hadisesi ile gece yolculuğu yaptırmış,  Mescid-i Aksa’da ise Miraç mucizesi ile yanına yükseltmiştir. Bu gece yolculuğunda Hz. Muhammed’i bir binek olan “Burak” atı ile Mescid-i Aksa’ya getirmiştir. Burak ile geldiği yer olarak bilinen nokta bugün ki Yahudi inancına göre “Ağlama Duvarı” olarak nitelendirilen yerdir. Müslümanlarca burası “Burak Duvarı” olarak adlandırılır. İsra suresinde şu ayet zikredilmiştir. “Bir gece, kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir” (İsra17/1). 

emine köşe fotosu

emine köşe fotosu1
Yahudiler Süleyman mabedinden tek kalan duvar olduğuna inandığı için bu duvara yaslanarak önünde ağlarlar. Duvarın en üstündeki 11 sırada bulunan taşlar İslami döneme aittir, geri kalanı Hz. Süleyman döneminden olmayıp Herod dönemi mimari özelliklerini taşır. Günümüzde Burak Mescidi olarak bilinen cami içerisinde temsili bir demir halka bulunmaktadır. Bu duvar ise Mescid-i Aksa’nın güney batısında Mescid-i Aksa platformu içerisinde yer almaktadır. Burak Cami tam olarak Yahudilerin ağladığı duvarın üst kısmında fakat aynı duvar olarak tespit edilmiştir. Burak Cami duvarı içerisinde yer alan demirden yapılmış halka duvara çakılmıştır. Peygamberin Aksa’ya geldiği dönemde orada cami ya da buna benzer hiçbir eser yoktu sadece Romalıların o bölgeyi şehirden ayırmak için M.S 135 yılında yaptığı bu duvar duruyordu. 

emine köşe fotosu2
emine köşe fotosu3
Türk halkı tarafından pek bilinmeyen Burak duvarı aslında İsrail’in kendilerinin olduğunu savunarak işgallerini meşrulaştırmak için başvurduğu yöntemlerden biridir. Çok yakın bir zamanda burada bulunan Megariba mahallesini yıkıp Ağlama duvarı olarak bilinen meydan içerisine dahil eden, İsrail hükümeti amaçlarına ulaşmak için her geçen gün planlarına yenilerini eklemektedirler. 1929 yılında Milletler Cemiyeti tarafından Müslümanların mülkiyetinde olduğuna karar verilen Burak Duvarı’nı bu karara karşı gelerek gasp etmiş bir İsrail hükümeti bulunmaktadır. Anlaşıldığı üzere burası Burak duvarının bir parçasıdır ve Ağlama Duvarı safsatadan ibarettir.