Değerli konut vergisinde son tarih yaklaşıyor. Değerli konut vergisi hakkında bilgiler veren Özelmacıklı, “Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri 12 milyon 880 bin lirasının (2023 yılında 9 milyon 967 bin lira) üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabidir. Bu konutlar için 20 Şubat 2024 Salı günü sonuna kadar beyanda bulunulmalı ve tahakkuk eden vergi için ilk taksit 29 Şubat’a, ikinci taksit ise 2 Eylül’e kadar eşit taksitte ödenmelidir” dedi.

Vergide Son Tarih 20 Şubat

“VERGİ NASIL BEYAN EDİLİR?”

Özelmacıklı, “Mükellefler, mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yer belediyesinden alacakları bina vergi değerini gösteren belgeyi beyannamelerine eklemek suretiyle, bu ayın 20’nci günü sonuna kadar vergi dairesine beyannamelerini verebilir. Beyannamenin verileceği vergi dairesi, taşınmazın bulunduğu yerdeki vergi dairesidir. Değerli konut vergisini mesken nitelikli taşınmazların maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa mesken nitelikli taşınmaza malik gibi tasarruf edenler öder. Her bir bağımsız bölüm vergilendirme açısından ayrı ayrı değerlendirilir. Bir mesken nitelikli taşınmaza paylı mülkiyet hâlinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler” dedi.

Vergide Son Tarih 20 Şubat 1

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ MATRAHI

2023 ve 2024 yıllarında uygulanacak değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazın matrahları hakkında da bilgi veren Özelmacıklı, “Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri 9 milyon 967 bin lira ile 14 milyon 951 bin lira arasında olanlar, 9 milyon 967 bin lirayı aşan kısmı için binde 3, 19 milyon 936 bin liraya kadar olanlar, 14 milyon 951 bin lirası için 14 bin 952 lira, fazlası için binde 6 ve 19 milyon 936 bin liradan fazla olanlar bu tutar için 44 bin 862 lira, fazlası için binde 10 oranında vergilendiriliyor. Gelecek 2024 yılı için ise bu oranlar 12 milyon 880 bin lira ile 19 milyon 321 bin lira arasında olanlarda, 12 milyon 880 bin lirayı aşan kısmı için binde 3, 25 milyon 763 bin liraya kadar olanlarda, 19 milyon 321 bin lirası için 19 bin 323 lira, fazlası için binde 6 ve 25 milyon 763 bin liradan fazla olanlarda bu tutar için 57 bin 975 lira, fazlası için binde 10 oranında uygulanacak” şeklinde konuştu.

Vergide Son Tarih 20 Şubat 2

Yozgatlı yatırımcılara uyarı: 30 Nisan'da sona eriyor! Yozgatlı yatırımcılara uyarı: 30 Nisan'da sona eriyor!

MUAFİYET KAPSAMINDA OLANLAR

Vergiden muaf olanlar hakkında da bilgi veren Özelmacıklı, “Tapuda mesken olarak gözüken lakin fiilen işyeri olarak kullanılan taşınmazlar başta olmak üzere, esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlar, Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar vergiden muaf. Ayrıca birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların değerli konut vergisinin konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı için de değerli konut vergisi muafiyeti uygulanıyor” dedi.

Kaynak: İHA