TÜSED'in paylaştığı bilgilendirme metninde, rüzgarın sürüklediği veya attığı cisimlerin verdiği zararlarda, vatandaşların sigorta sözleşmelerine ve fırtına klozuna önemle dikkat etmesi gerektiğinin altı çizildi. Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği Genel Sekreterliği'nin paylaştığı bilgilendirme metninde, ‘’Konut ve işyerleri poliçelerindeki fırtına klozu; yağmur, kar, dolu ile beraber olsun veya olmasın münhasıran fırtına (10 metre yükseklikte hızı, saniyede 17.1 metre ‘7 bofor’dan fazla esen rüzgarlar) veya fırtına sırasında rüzgarın sürüklediği veya attığı şeylerin çarpması sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelecek zararları kapsamaktadır’’ denildi. 7 bofor üzerindeki fırtına hasarlarında, nereden geldiği, devrildiği belli olsa dahi yakın sebep doğal afet sayıldığından zarar veren cisimlerin malikleri üçüncü kişilere ait kıymetlerde oluşan zarardan sorumlu tutulamayacaklarına dikkat çekildi. 7 bofor üzerindeki bir rüzgar hızı ile uçan bina çatısının, aynı bina önünde park halinde bulunan bir araca verdiği zarardan bina sorumlu tutulmayacağı, bu durumlarda araçlar için fırtına klozu olan bir kasko poliçesinin mevcudiyeti ayrıca önemli olduğu aktarıldı. Açıklamada, ‘’Toplu yaşam birimleri olan apartmanların çatıları, dış cepheleri 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre ortak alanlar olup, fırtınanın doğrudan etkisi veya sürüklediği cisimlerin çarpması sonucu oluşan hasardan, binada bulunan tüm bağımsız bölüm sahipleri sorumludur. Örneğin binanın çatısının fırtınada uçması sonucu oluşan hasar tutarı 100 bin lira olup, binada 10 bağımsız bölümün bulunması halinde: öncelikle tapu/arsa payı oranında, pay hesabı olmaması halinde bağımsız bölüm adedi nispetinde bölüm başına hasar tutarı hesap edilecektir. Bağımsız bölüm sahipleri bu tutardan kanun gereği sorumlu olacaktır. Sigorta sözleşmesinde bina ve fırtına teminatı bulunmakta ise sigorta şirketi tarafından ödenecek tazminat tutarı bağımsız bölümün hasardaki payı oranında olacaktır. Müstakil konutlarda ise çatı ve dış cephede oluşan hasarın tümü sigorta şirketi tarafından tazmin edilmektedir’’ görüşlerine yer verildi. Bina veya sitelerde, bu nevi risklere karşı bina/site ortak alanlarının teminat altına alınabildiği, ortak alanları teminat altına alan sigorta poliçeleri sigorta şirketleri tarafından düzenlenebildiği bildirildi. Maliklerin bina/site yönetimlerinden bu şartlardaki poliçelerin düzenlenip düzenlenmediğini sorgulamaları, olası risklerde bina/site ortak alanlarında oluşan hasarlara karşı mağduriyet yaşamalarını engelleyeceği hatırlatması yapıldı. Bazı sigorta sözleşmelerinde, fırtına riskinin yüksek olduğu bölgelerde sigortalanan kıymetler için muafiyet uygulanabilmekte olup, sözleşmede ayrıca belirtildiğine vurgu yapıldı. 

Başkan Arslan Tol Çarşı'da esnafı yalnız bırakmadı! Başkan Arslan Tol Çarşı'da esnafı yalnız bırakmadı!
Editör: TE Bilişim