Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı olarak bilinir. 1881 yılında Selanik'te doğan Atatürk, babası Ali Rıza Efendi ve annesi Zübeyde Hanım'ın çocuğuydu. Babası Ali Rıza Efendi, milis subaylığı, evkaf katipliği ve kereste ticaretiyle uğraşırken, annesi Zübeyde Hanım, eski bir Türk ailesine mensup olan Langaza kasabasının kızıydı.

Atatürkün Hayatı (5)

Mustafa Kemal'in eğitim hayatı, Hafız Mehmet Efendi'nin mahalle mektebinde başladı ve ardından Şemsi Efendi Mektebi'ne devam etti. Askeri eğitim için Manastır Askeri İdadi'sine kaydoldu ve İstanbul'da Harp Okulu'nda öğrenim gördü. Askeri kariyerine başlamasıyla birlikte çeşitli görevlerde bulundu ve önemli savaşlara katıldı.

Atatürkün Hayatı (6)

Yozgatlı isimden yok satacak kitap! Yozgatlı isimden yok satacak kitap!

Atatürk, Türk Kurtuluş Savaşı'nın önemli aşamalarında liderlik etti. Çanakkale Savaşları'nda gösterdiği kahramanlıkla tanındı ve "Çanakkale Geçilmez!" sözü tarihe geçti. Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atıldı.

Atatürkün Hayatı (3)

Atatürk, Türkiye'nin çağdaşlaşması ve modernleşmesi için bir dizi devrim gerçekleştirdi. Siyasal, toplumsal, hukuk, eğitim ve ekonomi alanlarında reformlar yapıldı. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındı, yeni harf ve takvim kabul edildi, laik hukuk düzeni oluşturuldu ve sanayi teşvik edildi.

Atatürkün Hayatı (4)

Özel yaşamında da sade bir yaşam süren Atatürk, kitap okumayı, müzik dinlemeyi ve doğayla iç içe olmayı severdi. 10 Kasım 1938'de siroz hastalığından dolayı hayatını kaybetti. Ancak mirası, Türkiye'nin modernleşme sürecindeki önemli rolü ve bıraktığı devrimlerle hala yaşamaktadır.

Atatürkün Hayatı (2)

Atatürk'ün ölümünden sonra Ankara'da Anıtkabir adıyla anıtsal bir mezar yapıldı ve Türk milletinin hafızasında eşsiz bir yer edindi. Onun ilkeleri ve mirası, Türkiye'nin bugünkü modern kimliğinin oluşumunda önemli bir rol oynamaya devam etmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi