Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan 2024 yılı proje dönemi başvuruları 21 Şubat 2024 tarihinde başladı.

Yozgat’tan Nevşehir’e kadar uzanıyor: Satışlar başladı! Yozgat’tan Nevşehir’e kadar uzanıyor: Satışlar başladı!

İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge kapsamında Bakanlık bütçesinden derneklere proje karşılığında yardım yapılıyor.

2024 Yılı Proje Dönemi Başladı

2024 yılı için desteklenecek proje konuları şu şekilde belirlendi: “Sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin arttırılması, Kamu-STK iş birliği ve STK'ların karar alma mekanizmalarına aktif katılımının sağlanması, İnsan hakları ve demokrasi, Şehit yakınları ve gazilerin desteklenmesi, Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele, Göç ve uyum, Gönüllülük, Sosyal girişimcilik, Afet bilinci, Trafik bilinci, Kadın hakları, aile değerlerinin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi, Toplumsal dayanışmanın desteklenmesi, Toplumsal kalkınmanın desteklenmesi, İstihdamın arttırılması, Engelliler ve sosyal risk altındaki grupların desteklenmesi, Eğitim, kültür, sağlık ve spor, Tarihi ve kültürel değerlerin korunması, Hayvan hakları, Çevre ve doğal yaşamın korunması.”

Kaynak: Haber Merkezi