Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Bireysel Emeklilik Sözleşmesi konusunda bir genelge yayımladı. Bu genelge, "Bireysel Emeklilik Sözleşmesinden Kaynaklı Alacağın Devri Hakkında" başlığıyla Resmi Gazete'de duyuruldu.

Yozgat sevinçten havalara uçacak! Yozgat sevinçten havalara uçacak!

bireysel emeklilik (1)

Genelge, bireysel emeklilik sisteminde bulunan katılımcıların, devlet katkısı hariç bireysel emeklilik sözleşmelerinden doğan alacaklarını tamamen veya kısmen devretmelerine ilişkin esasları belirlemek amacıyla hazırlandı. Katılımcının devlet katkısı hariç alacaklarını, alacağın devri sözleşmesi aracılığıyla bankalara devredebileceği vurgulandı.

bireysel emeklilik (3)

Ayrıca genelgede, alacağın devri süreci ile ilgili detaylar ve aktarılamayacak sözleşmeler hakkında bilgiler verildi. Belirtilen süreçlerde, şirketlerin kredi vadesi boyunca sözleşmedeki birikimden indirim yoluyla tahsil edebilecekleri kesinti gelirlerinin dikkate alınacağı ifade edildi. Bankanın devralacağı tutarın, alacağın devri fon değerinde oluşabilecek değer kayıpları ile birikimlerin mevcut emeklilik yatırım fonlarından alacağın devri fonuna geçiş aşamasındaki farklılıkları telafi etmek üzere kredi tutarının yüzde 20 fazlasını aşamayacağı belirtildi.

Genelge, "Amaç ve Kapsam", "Dayanak", "Tanımlar", "Alacağın Devri Süreci", "Devredilebilecek Sözleşme ve Alacak Tutarı", "Alacağın Devrine İlişkin Diğer Hususlar", "Yürürlük" ve "Yürütme" olmak üzere toplam 8 madde içeriyor.

Kaynak: Haber Merkezi