Yozgat'ta yüzde 20 indirimli! Yozgat'ta yüzde 20 indirimli!

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni karara göre, afetlerden doğrudan etkilenmeyen işyerlerinin başvuruları doğrudan reddedilecek. Kararda, Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ)'den kimlerin yararlanabileceği ve ne kadar ödeme alabileceği tüm ayrıntılarıyla açıklandı.

Sgk (8)

YENİ YÖNETMELİK VE ŞARTLAR

Kriz nedeniyle çalışma sürelerini geçici olarak azaltan veya faaliyetlerini durduran işletmelere, sigortalı işçi sayısının korunması şartıyla verilen KÇÖ'nün koşulları yeniden belirlendi. 2011'de çıkarılan eski yönetmelik yürürlükten kaldırılarak yerine 14 maddelik yeni bir yönetmelik getirildi.

3 Şubat 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 7495 sayılı kanun ile birlikte KÇÖ'den yararlanma şartlarına genel salgın durumu da dahil edildi. Yeni yönetmenliğe göre, genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz, salgın gibi zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılmasını talep eden işverenler SGK'ya başvuracaklar.

Sgk (1)

BAŞVURU SÜRECİ VE DEĞERLENDİRME

Başvuru sırasında, krizin işyerine etkileri ve kısa çalışmaya tabi sigortalıların listesi bildirilmesi gerekecek. Kısa çalışma süresi, işyerinin haftalık normal çalışma süresinin üçte birinden az olamayacak. SGK, işverenin talebini sebep ve şekil yönünden değerlendirecek. Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz, genel salgın ve dışsal etkilerden kaynaklanan zorlayıcı sebeplerin varlığı durumunda, işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarının iddiaları veya güçlü emarelerin bulunması halinde SGK karar verecek.

Sgk (3)

AFETLERDEN ETKİLENMEYEN İŞYERLERİNE RET KARARI

Afetlerden doğrudan etkilenen işyerlerinin başvurularında SGK Yönetim Kurulu Kararı aranmayacak. Ancak, afetten doğrudan etkilenmeyen, nakit sıkıntısı, ödeme güçlüğü, pazar daralması ve stok artışı gibi sebeplerle KÇÖ'den yararlanmak isteyen işyerlerinin başvuruları doğrudan reddedilecek.

Sgk (7)

SİGORTALILARIN YARARLANMA ŞARTLARI

Sigortalılar, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmaları ve son üç yılda en az 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olmaları halinde KÇÖ’den yararlanabilecekler. Günlük kısa çalışma ödeneği, aylık brüt asgari ücretin yüzde 150’sini geçmemek kaydıyla, sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60’ı düzeyinde olacak. KÇÖ ödeme süresi 3 ayı aşamayacak.

Yeni düzenlemelerle birlikte Kısa Çalışma Ödeneği'nin uygulanmasında daha net ve keskin çizgiler belirlenmiş oldu. Bu sayede, gerçekten ihtiyaç duyan işyerlerine destek sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi