Hibe desteği için proje teklifleri 15 Aralık 2023 tarihi saat 23:59’a kadar e-Devlet üzerinden çevrimiçi (online) olarak yapılacağını ifade eden Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız,”İl Müdürlüğü veya Hizmet Merkezlerine elden veya posta yolu ile yapılacak proje başvuruları kabul edilmeyecek” dedi.

İl Müdürü Yıldız yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Engelli kişilerin Kurum internet sitesinin duyurular bölümünde yayınlanan başvuru rehberine göre hazırlayacakları ve üretime katkıda bulunarak öncelikle kendi geçimlerini sağlamak sonra da yeni istihdamlara aracılık etmelerini temin etmek amacıyla sunacakları projelerde;

Hibe başvuruları devam ediyor

Yozgatlı gençlere öncü olan dernekten yeni fırsat: Kaçırmayın! Yozgatlı gençlere öncü olan dernekten yeni fırsat: Kaçırmayın!

a) Kuruluş işlemleri desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 10 bin lira

b) İşletme gideri desteği: Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım) en fazla yüzde 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 30 bin lira (tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde kira desteği sağlanmadığından en fazla 15 bin lira)

c) Demirbaş desteği: Tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili demirbaş maliyetleri için vergiler dâhil en fazla 90 bin lira, diğer sektörlere ait projelerde sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dâhil en fazla 110 bin lira.”

Kaynak: Alpaslan Demir