Sitemlerim sanadır yar
Günden güne azdırırsın
Gönül bağımda yerin var
Her gün şiir yazdırırsın

Gönlüm sevdi seni seçti
Hasretin sinemi deşti
İyolmaz yaralar açtı
Dertler ile gezdirirsin

Merhemi sendeymiş meğer
Dert dermana boyun eğer
Bakışların cana değer
Ciğerime sızdırırsın

Gözüm ne sarayda katta
Adı güzel bir avratta 
Sen kalede ben Yozgat’ta
Geze geze üzdürürsün

Âşık İdris çilen bitmez
Elin erse gücün yetmez
Hayali yanından gitmez
Yad ellere sezdirirsin