Elden almışıdım hiç unutamam
Neler etti benim hayırsız peco
Çalışırım sevincimden yatamam
Aldığımı yuttu hayırsız peco

Ustaya götürdüm değerin sordum
Kazanırım dedim beş fazla verdim
O günden başladı bitmeyen derdim
Cana yetti benim hayırsız peco

Seksen dört modeldi benden küçüktü
Arka kapı kilit tutmaz açıktı
Sağı solu vuruk tampon göçüktü
Neden takla attı hayırsız peco

Sabahları hep iterek çalışır
Etraftan komşular bakar gülüşür
Kazancımı öz bakırla bölüşür
Alıp gitti benim hayırsız peco

Yağ atarak her tarafı yağlardı
Rampalarda hararetten ağlardı
Sahibinin yüreğini dağlardı
Onla işim bitti hayırsız peco
Su dayanmaz hep altını sulardı

Şoförünün beti benzi solardı
Defransiyel sanki zurna çalardı
Zamansızca öttü hayırsız peco

Yolda kala kala bende ustoldum
Gözlerimi bozdu yatar hastoldum
Parçacıya çekiciye dostoldum
El değmeden yattı hayırsız peco

Bir ben değil çakır sülo satılmış
Dursun hasretine yanmış tutulmuş 
Üç bin cücük tarlalara atılmış
Kâmilimde battı hayırsız peco

Bir arıza yapar günlerce yatar
Tamirci usanmış kırkbeş gün atar
Müşterisi olsa o anda satar
Ömre çile kattı hayırsız peco

Âşık İdris yola çıkar nediye
Hep yayan yürürüm çıkmadı köye
İnkâr eder benzer nankör kediye
Sattım yolu tuttu hayırsız peco