Kamil ol ellerin sözüne uyma
Dost dostuna kuyu eşmez güzelim
Arif isen bazen deneni duyma
Mimin bunalıma düşmez güzelim

Küfrün en sapkını imana neyler
Sabır çok belayı bertaraf eyler
Cahil ne söylerse maksatlı söyler
Öz de aşk olmayan pişmez güzelim

Mana âleminde bahre dalanlar
Yüreğini gerçek aşka salanlar
Mürşidi Muhammed Kur’an olanlar
Dünya imtihan der şaşmaz güzelim

Geleceğe gül dik geçmişi unut
Rabbin rahmetinden kesilmez umut
Bedene kir düşse özü temiz tut
Adam olan haddi aşmaz güzelim

Sadakat arama fikri yobazda 
Sevgi balık gibi yaşamaz buzda
İdris’i dost bil de düşün birazda
Bendi sağlam olan taşmaz güzelim