Bu gün mezarın başında
Sana geldim güzel annem 
Topraktasın genç yaşında
Sana geldim güzel annem 

Ecel seni erken aldı
Gönlümüz hüzüne daldı
Acın içimizde kaldı
Sana geldim güzel annem 

Hayalinle karşımdasın
Bir taç gibi başımdasın
Her gecede düşümdesin
Sana geldim güzel annem 

Gittin bir zöhre yıldızı
Ne çabuk terk ettin bizi
Hanemize koydun sızı
Sana geldim güzel annem 

Cennet olsun yerin emin
Yardımcın samettir emin
Kısaymış devranın demin
Sana geldim güzel annem 

Yüce hakkın huzurunda 
Bir meleksin nazarında
Kokun gelir mezarında
Sana geldim güzel annem 

Bir seherde çok ansızın
Öksüz kaldı bak beş kuzun
Seni özler arzu kızın
Sana geldim güzel annem 

Daldın ebedi uykuya 
Rahat uyu doya doya
Kabrine çiçek koymaya
Sana geldim güzel annem 

Gelinler sensiz geziyor
Acın babamı üzüyor
Amcam destanın yazıyor
Sana geldim güzel annem