Benlik nedir bilmez sever insanı
Sevgidir yürekte dili aşığın
Hakkın yarattığı kucaklar canı 
Dostluğa uzanır eli aşığın

Yalanı katmaz ki doğru sözüne 
Perde çekmez halkın gören gözüne
Acı sözü demez insan yüzüne 
Kovanında hazır balı aşığın

Sevdası içinde taşır serinde 
Hak dikmiştir kökü gayet derinde
Kaleminde sözler yerli yerinde
Sizlere aşikâr hal aşığım

Kötünün her zaman sezer fendini
Gönül bahçesinin yıkmaz bendini
Dost çağırsa koşar yorar kendini
Her yere açıktır yolu aşığın

Felek örse bile yoluna ağı
Karları yığsada çiçektir dağı
Gönül sevdalıysa dikmiştir bağı
Zemheride açar gülü aşığın

Âşık İdris anlar böyle halleri
Çok yürüdü aşka giden yolları
Sazını sarınca sıcak elleri
Dertli türkü çalar teli aşığın