Akil insanları sezercesine
Yığınak yaptılar ay eylediler
Çukurları kazıp dizercesine
Tilkiye çakala pay eylediler

Aklı yetmeyeni akıllı gördüm
Oyna diye plakaya koz verdim
Hep bir yolda birleşelim söz verdim
Taşı gediğine koy eylediler

Zalimler içinin karası gibi 
Hastanın kanayan yarası gibi
Akil insanların sırası gibi
İş işten geçince vay eylediler

Irgatlar tarlada solduğu için
Cahiller yerinde kaldığı için
Hainlerde fırsat bulduğu için
Akan gözyaşları çay eylediler

Şehit haberleri yürek dağlıyor
Bilmezler Allah’ın sabrı bağlıyor
Âşık İdris genç yaşlara ağlıyor 
Dinsizler genç ömrü zay eylediler