Tarih on üç mayıs haber duyuldu
Feryat figan yükseliyor somada
İkizler yan yana kabre koyuldu
Kimisi yaralı kimi komada
Feryat figan yükseliyor somada

Çaresiz işçiler nefessiz yatar
Acı sesler çığlık dumanlar tüter
Yer altı madeni çok canlar yutar
Kimisi yaralı kimi komada
Feryat figan yükseliyor somada

Şiddetli sarsıntı her yeri sallar
Kesildi telefon yanıyor teller
Yardıma koşuyor uzanan eller
Kimisi yaralı kimi komada
Feryat figan yükseliyor somada

Takdiri ilahi alın yazılar
Görenler ağlıyor kalpler sızılar
Üst üstede can veriyor kuzular
Kimisi yaralı kimi komada
Feryat figan yükseliyor somada

Yaradan büyüktür çoğunu saklar
Ağıtlar yükselir duyar kulaklar
Mahşer yeri olmuş güzel sokaklar
Kimisi yaralı kimi komada
Feryat figan yükseliyor somada

Soyunduk alları giydik karalı
Halkımız matemli toplum yaralı
Ana baba kardeş bekler sıralı
Kimisi yaralı kimi komada
Feryat figan yükseliyor somada

Acı felaketler biter mi dersin
Elimiz imdada yeter mi dersin
Sönen ocakları tüter mi dersin
Kimisi yaralı kimi komada
Feryat figan yükseliyor somada

Yaralar sarılsın devletçe tezden
Türkiye yas bağlar karalı bezden
Yarap sen sabır ver dualar bizden
Kimisi yaralı kimi komada
Feryat figan yükseliyor somada

Âşık İdris perişandır halimiz
Çiçeği amcadan soldu gülümüz
Allah rahmet etsin üç yüz ölümüz
Kimisi yaralı kimi komada
Feryat figan yükseliyor somada