Muaviye bin Ebu Süfyan, İslam Devleti'nin Hasan'dan sonraki halifesi olarak görev yapmış ve Emevi Hanedanı'nın kurucusudur.

Müslüman olmadan önce Uhud Savaşı ve Hendek Savaşı'nda Mekkeli paganların komutanı olarak, İslam peygamberi Muhammed'in komutasındaki Müslümanlara karşı savaşmıştır. Babası Ebu Sufyan bin Harb, Mekke'nin liderlerinden Utbe bin Rebîa'nın kızı Hind bint Utbe ile evliydi.

Muaviye Kim (1)

Muaviye, Ali ile çatışmış, Mısır'ı fethetmiş ve Ali'nin 661 yılında suikaste uğrayarak öldürülmesinin ardından halifelik makamını Hasan'dan devralarak ilan etmiştir. 661'den 680'e kadar Emevi Hanedanı'nı yönetmiştir.

Prof. Dr. Ali İlseven kimdir? Prof. Dr. Ali İlseven kimdir?

680 yılına tarihlenen Darabjird'in Fasa darphanesinde Pehlevi alfabesiyle basılmış Muaviye adına Sasani tarzı gümüş dirhem bulunmaktadır. Bu paralarda İslam öncesi Sasani paralarında da görülen semboller kullanılmıştır, bunlar arasında ay-yıldız, Besmele ve Zerdüşt ateşi bulunmaktadır.

Son dönem tarihçiler, Muaviye ve diğer birçok Emevi yöneticisini dini bir unvan olan "halife" yerine daha çok seküler bir yönetim gösteren "melik" (kral) unvanıyla anmayı tercih etmektedirler.

Kaynak: Haber Merkezi