Çınarer, “Türkiye; taşıyamayacağı bir sığınmacı ve göçmen meselesi ile karşı karşıyadır. Mesele, giderek çözülemeyecek bir hâl almaktadır. İleride çok vahim sonuçlarla karşılaşmamak için bir an önce köklü bir çözüm şarttır” dedi.

Yozgat Bozokspor adaylığından çekildi: Köse yokuşa sürüyor! Yozgat Bozokspor adaylığından çekildi: Köse yokuşa sürüyor!

Acil Ve Köklü Tedbirler Alınmalı1

Çınarer, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: “Ortada ciddi bir sorun vardır. Bu, ne yabancı düşmanlığına ne de göçmen karşıtlığına indirgenebilir. Bu kadar kalabalık bir yabancı nüfus, ülkeye boca edildiğinde elbette tepkiler olacaktır. İşin insani boyutu başka, Türkiye'nin âdeta Avrupa'nın göçmen deposu hâline getirilmesi başkadır. On yılı aşkın bir süredir, ülkede gettolar hâlinde yaşayan düzensiz göçmenler ve sığınmacıların, güvenlikten sosyal ve ekonomik alanlara kadar pek çok konuda sıkıntılara yol açacağı aşikârdı. Kayseri'de meydana gelen benzer hadiseler, başka yerlerde de vuku bulmuştur. Suriye'nin kuzeyinde Türk Bayrağı’na ve Türk tırlarına karşı yapılan menfur saldırılar da bir takım güçlerin tahrikleriyle ortamı germeye çalıştıklarının açık delilleridir. Devletimiz, öncelikle düzensiz göçmen ve sığınmacılar hakkında kesin ve kökten tedbirler almalıdır. Türkiye, Batı'nın sığınmacı engeli değildir. Geri Kabul Anlaşması’ndan ivedilikle vazgeçilmelidir. Suriyeli geçici koruma altındaki sığınmacılardan her fırsatta ülkelerine gidip tekrar Türkiye'ye gelenlerin geçici koruma durumu kaldırılmalıdır. Son on yılda verilen vatandaşlıklar gözden geçirilmeli; Türkçe bilmeyen, Türkiye ve Türk tarihi, Türk kültürü hakkında asgari bilgisi olmayanların vatandaşlıkları, hukuki çerçevede yeniden değerlendirilmelidir. Sığınmacılar ve düzensiz göçmenler konusu, Ensar-Muhacir benzetmesiyle veya bu ülkenin göçmenler için sığınak olduğu şeklindeki güzellemelerle değerlendirilecek boyutları çok çok aşmıştır. Bu mesele, resmî kayıtlara göre 5 milyonun üzerinde, kaçaklarla birlikte 7-8 milyon kadar Suriyeli sığınmacı ve bir o kadar da başka ülkelerden gelen kayıtlı ve kaçak göçmenin bulunduğu Türkiye'nin, Türk ülkesi olarak beka meselesidir. Acil ve köklü tedbirler alınmadığı takdirde ileride doğacak sonuçların vebali ağır olacaktır.”

Kaynak: Haber Merkezi