HÜKÜM ÖZETİ
DOSYA NO    : 2018/315 Esas
KARAR NO    : 2024/126
C.SAV.ESAS NO    : 2018/192
SANIK    : RAMAZAN YEŞİLOĞLU, AHMET ve FATMA oğlu, 01/06/1965 SORGUN doğumlu, YOZGAT, SORGUN, GÖZBABA mah/köy, Cilt no: 57, Aile sıra no: 12, Sıra no: 70 nüfusunda kayıtlı.
SUÇ    : Marka Hakkına Tecavüz
SUÇ TARİHİ    : 01/11/2016
UYGULANAN KANUN MAD.    : Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 61A (c)
VERİLEN CEZA MİKTARI    : 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8)
KARAR TARİHİ    : 31/01/2024
Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 61A (c) gereğince 10 ay hapis ve 80 TL  adli para cezası ile cezalandırılarak CMK'nın 231. Maddesi uyarınca hükmün açıklanması geri bırakılmasına karar verilen RAMAZAN YEŞİLOĞLU tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar  tebliğ edilememiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN02044732