H Ü K Ü M   Ö Z E T İ    
DOSYA NO    : 2022/419 Esas
KARAR NO    : 2023/398
C.SAVCILIĞI ESAS NO    : 2022/254
GEREKÇELİ KARAR
T Ü R K   M İ L L E T İ   A D I N A

HAKİM    : Jale ÖZTEMÜR KIRKGÖZ  212073
KATİP    : Hüseyin ŞİMŞEK  202870
DAVACI    : K.H.
MÜŞTEKİ    : FURKAN ARDIÇ, Aziz ve Ayşe oğlu, 21/06/1996 Akdağmadeni doğumlu, YOZGAT, Akdağmadeni, Üçkaraağaç mah/köy nüfusunda kayıtlı. Bahçıvan Mah. Yüzbaşıoğlu 4. Sk. No:5 İç Kapı No:8  İpekyolu/ VAN adresinde oturur. TC Kimlik No:317*****622
MÜŞTEKİ    : YUNUS EMRE ARDIÇ, Aziz ve Ayşe oğlu, 22/01/2000 Akdağmadeni doğumlu, YOZGAT, Akdağmadeni, Üçkaraağaç mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yeni Mah. 40. Sk. No:8  Akdağmadeni/ YOZGAT adresinde oturur. TC Kimlik No:317****068
SANIK    : AHMET DOĞRU, Recep ve Fitnat oğlu, 24/12/1979 Bakırköy doğumlu, YOZGAT, Akdağmadeni, Muşalikalesi mah/köy nüfusunda kayıtlı. BAT A square henri matisse appt 11 amiens 80080 9890 FRANSA adresinde oturur. TC Kimlik No:252****8136
GÖZALTI SÜRESİ,TARİHİ              : 21/08/2021-21/08/2021  
Mahkememizce Sanık Ahmet Doğru hakkında; Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı verilmiş,  sanık hakkında çıkarılan yurt dışı tebligatları iade dönmüş ve sanığın mernis adresinin de Fransa olduğu ayrıca yapılan araştırmalarda da sanığın adresine ulaşılamamış olunması, sanık Ahmet Doğru'nun adresinin meçhul olması nedeniyle 7201 Sayılı  Tebligat Kanunun 28. ve 29. müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE, 
Hüküm fıkrasının ilanen tebliğinden itibaren 15 gün sonra Sanığa tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğinden itibaren CMK'nun 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde Mahkememize veya bulunan yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle karara karşı Yozgat Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolunun açık olduğu müştekiye ilanen tebliğ olunur. 16/02/2024
Katip 202870                                      Hakim 212073
 ¸e-imza                                                   ¸e-imza 

#ilangovtr Basın No ILN02042628