ESAS NO    : 2021/443 Esas
DAVACI    : İBRAHİM KOÇ - 59053475884 TC kimlik nolu,  Emek Mah. 198. Sk. No:17 İç Kapı No:1  Akdağmadeni/ YOZGAT
DAVALI    : MOUNA OUADENNI- Yabancı Kimlik no: 99894759392 - Angier, Rezidans Of Light 64 No: 53 Fas  

Davacı İbrahim KOÇ tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında; 
İlan Metni:
Yurt içi ve yurt dışı adreslerinize gönderilen tebligatların iade edildiği, bu itibarla adres araştırılması yönünde kolluk birimine müzekkere yazıldığı yapılan araştırma sonucunda farklı bir ikamet adresinizin tespit edilemediğinden, dava dilekçesinin davalıya ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Davacı vekili 01.12.2021 tarihli dava dilekçesi ile; davalı hakkında boşanma davası açtıklarını, müvekkilinin yaşamış olduğu sıkıntılardan dolayı duymuş olduğu acıların telafisi olarak 20.000 TL manevi ve 31.000 TL maddi, tazminatın davalıdan alınarak davacı müvekkiline verilmesini, dava etmiştir.
Davalının dava dilekçesinde belirtilen hususlar hakkında beyanda bulunmak üzere  "duruşma gün ve saatinin ayrıca tarafına bildirileceği hususu da bilinerek H.M.K. 122.md. uyarınca 2 hafta içerisinde cevap dilekçesini ve delillerini bildirmesi, bildirmediği taktirde davacı tarafın ileri sürdüğü vakılaları red etmiş sayılacağı hususları ihtaren " dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere davalı Mouna Quadenni'e ilanen tebliğ olunur. 17.10.2023 

#ilangovtr Basın No ILN02055862