“İzaha davet”

Yozgat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ahmet Bulut,  25 Temmuz 2017 Tarihinde yayınlanan V.U.K 482  nolu tebliğ ile yürürlüğe giren  “İzaha davet” müessesinin hangi durumlarda uygulanacağı ve detayları hakkında bilgilendirme açıklamasında bulundu. 

“İzaha davet”

Yozgat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ahmet Bulut,  25 Temmuz 2017 Tarihinde yayınlanan V.U.K 482  nolu tebliğ ile yürürlüğe giren  “İzaha davet” müessesinin hangi durumlarda uygulanacağı ve detayları hakkında bilgilendirme açıklamasında bulundu. 

28 Temmuz 2017 Cuma 07:10
121 Okunma
“İzaha davet”

6728 sayıı kanunla getirilen ve 482 nolu V.U.K genel tebliğiyle şekil ve şartları belirtilen İzaha Davet, vergi mükelleflerine rahat bir nefes aldıracağını belirten Bulut; “Mükelleflerin vergi incelemesini gerektirir durumlarda bakanlığın yetkili kıldığı Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıklarda kurulacak komisyonlar, izaha davet kapsamında yer alan konularla ilgili komisyonlarda değerlendirmeler yapılacak ve süresi içerisinde komisyona bilgi veren ve durumu uygun görülen mükellefler tebliğde belirlenen şartları yerine getirmeleri halinde taktir komisyonuna veya incelemeye sevk edilmeyecektir. Söz konusu Genel Tebliği hükümleri 01/09/2017 Tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir” dedi. 
Komisyon tarafından haklarında ön tespit yapılanlara, gerekli açıklamaların yer aldığı ve bu Tebliğ ekinde yer alan “İzaha Davet Yazısı”nın Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tebliğ olunacağını kaydeden Bulut, şu açıklamalarda bulundu: 
“İzaha davet yazısının tebliği tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ön tespitle ilgili olarak gerekli izahın yapılması gerekmektedir. İzaha davet kapsamına giren konular; Ba-Bs Bildirim Formlarında Yer Alan Bilgilerin Analizi Sonucunda ortaya çıkan olumsuzluklar, Kredi Kartı Satış Bilgileri ile Katma Değer Vergisi (KDV) Beyannamelerinin Karşılaştırılması Sonucunda ortaya çıkan uyumsuzluklar, Yıllık Beyannameler ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Karşılaştırılması Sonucunda ortaya çıkan olumsuzluklar, Çeşitli Kurum ve Kuruluşlardan Elde Edilen Bilgiler ile Asgari Ücret Tarifelerinin Karşılaştırılması Sonucunda uyumsuzluklar, Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannameleri Üzerinde Yapılan İndirimleri, Kanuni Oranları Aşan Mükelleflerin durumu, Dağıttığı Kâr Üzerinden Tevkifat Yapmadığı, Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsubu, İştirak Kazançlarını İlgili Hesapta Göstermeyen konular, Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-e Maddesindeki İstisna ile İlgili konular, Örtülü Sermaye Yönünden, Ortaklardan Alacaklar İçin Hesaplanması Gereken Faizler bildirilmemesi, Ortaklık Hakları veya Hisselerini Elden Çıkardıkları Halde Beyanda Bulunmayan Limited Şirket Ortakları, Gayrimenkul Alım/Satım Bedelinin Eksik Beyan Edilmiş Olabileceğine Dair Haklarında Tespit Bulunanların, Gayrimenkullere İlişkin Değer Artışı Kazançlarının eksik Edilmesi, Gayrimenkul Sermaye İratlarını Beyan Etmeyen veya Eksik/Hatalı Beyan Edilmesi, Sahte veya Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Kullanılması.”
Yapılan izahın yeterli bulunması durumunda yaşanacak sürece ilişkin açıklamada bulunan Bulut; 
“Haklarında yapılan ön tespite ilişkin vergi ziyaına neden olunmadığı yönünde mükellefçe izahta bulunulması üzerine, mükellefin izahının komisyonca yeterli bulunması ve beyanname verilmesini veya vergi beyanının tamamlanmasını gerektirir bir durumun olmadığının değerlendirilmesi halinde, mükellef hakkında söz konusu tespitle ilgili olarak vergi incelemesine ve takdir komisyonuna sevk işlemi yapılmaz. 
Mükellefçe yapılan izahın komisyonca yeterli bulunmaması ve beyanname verilmesini gerektiren bir durumun bulunduğunun değerlendirilmesi halinde bu durum mükellefe bildirilir. Bu bildirim üzerine, izahın yapıldığı tarihten itibaren 15 günlük süre sona ermeden mükellefçe; hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi, ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, yasalarda belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranındaki izah zammıyla ödenmesi şartlarıyla vergi ziyaı cezası, ziyaa uğratılan vergi üzerinden %20 oranında kesilecektir.  Daha önce milyonlarca lira cirosu olan  vergi mükelleflerinin iradesi dışında en ufak bir hatadan dolayı incelemeye sevk edilerek aylarca işine harcaması gereken eforu incelenmeye harcarken, yeni uygulamayla rahat bir nefes alacaktır. Bu uygulamanın vergi inceleme sistemimize katkı sağlayacaktır” diye konuştu  
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner88