Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait satışı ve kiralaması yapılacak taşınmazların ada, parsel, m² durumları, muhammen bedelleri, geçici teminat bilgileri  ile ihale gün ve saat bilgileri aşağıya çıkarılmıştır. Satış ve kiralama ihaleleri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.  Maddesi uyarınca açık teklif suretiyle yapılacaktır.

  SATIŞI YAPILACAK  TAŞINMAZLAR                                                                   

 SIRA
NO

  İLÇE
KÖY/MAH.

NİTELİĞİ

ADA
PARSEL

  TAPU
ALANI
( M²)

İL ÖZEL
İDARE
HİSSESİ
 ( M²)

MUHAMMEN
BEDEL
(KDV HARİÇ)

GEÇİCİ
TEMİNAT

GÜN
SAAT

1

Aydıncok
Kazankaya

Arsa

189/3

348,33

 Tam

 77.000,00 TL

7.700,00 TL

11/06/2024
10:30

2

 Aydıncok
Kazankaya

Arsa

189/5

196,64

Tam

44.000,00 TL

4.400,00 TL

11/06/2024
10:33

3

Boğazlıyan
Özler Fetih

  Arsa

185/5

740,70

Tam

150.000,00 TL

15.000,00 TL

11/06/2024
10:36

4

Boğazlıyan
Özler Fetih

Arsa

205/7

598,48

Tam

120.000,00 TL

12.000,00 TL

11/06/2024
10:39

5

Boğazlıyan
Özler Fetih

Arsa

205/8

613,00

Tam

123.000,00 TL

12.500,00 TL

11/06/2024
10:42

6

Boğazlıyan
Özler Fetih

Arsa

205/9

548,99

Tam

110.000,00 TL

11.000,00 TL

11/06/2024
10:45

7

Boğazlıyan
Devecipınar

Arsa

229/1

2.570,77

Tam

335.000,00 TL

34.000,00 TL

11/06/2024
10:48

8

Çandır

Büyükkışla

Arsa

135/107

374,84

Tam

75.000,00 TL

7.500,00 TL

11/06/2024

10:51

9

Çandır
Büyükkışla

Arsa

135/108

374,84

Tam

75.000,00 TL

7.500,00 TL

11/06/2024
10:54

10

Çandır
Büyükkışla

Arsa

135/109

374,84

Tam

75.000,00 TL

7.500,00 TL

11/06/2024
10:57

11

Çandır
Büyükkışla

Arsa

135/110

374,84

Tam

75.000,00 TL

7.500,00 TL

11/06/2024
11:00

12

Çandır
Büyükkışla

Arsa

135/114

346,61

Tam

70.000,00 TL

7.000,00 TL

11/06/2024
11:03

13

Çandır
Büyükkışla

Arsa

135/115

335,05

Tam

68.000,00 TL

6.800,00 TL

11/06/2024
11:06

14

Çekerek
Bağlarbaşı

Arsa

407/2

326,34

Tam

392.000,00 TL

40.000,00 TL

11/06/2024
11:09

15

Çekerek
Bazlambaç

Arsa

103/10

503,95

Tam

41.000,00 TL

4.100,00 TL

11/06/2024
11:12

16

Çekerek
Bazlambaç

Arsa

111/6

375,23

Tam

57.000,00 TL

5.700,00 TL

11/06/2024
11:15

17

Çekerek
Bazlambaç

Arsa

103/9

469,00

Tam

38.000,00 TL

3.800,00 TL

11/06/2024
11:18

18

Yenifakılı
Bektaşlı

Arsa

271/3

493,89

Tam

75.000,00 TL

7.500,00 TL

11/06/2024
11:21

19

Şefaatli
Kuzayca

Arsa

0/1202

498,00

Tam

60.000,00 TL

6.000,00 TL

11/06/2024
11:24

20

Şefaatli
Kuzayca

Arsa

0/1145

431,00

Tam

68.000,00 TL

6.800,00 TL

11/06/2024
11:27

21

Şefaatli
Kuzayca

Arsa

0/1324

950,00

Tam

130.000,00 TL

13.000,00 TL

11/06/2024
11:30

22

Sarıkaya
Yenidoğan

Kargir Ev ve Arsası

194/20

298,00

Tam

250.000,00 TL

25.000,00 TL

11/06/2024
11:33

   KİRALAMASI  YAPILACAK  TAŞINMAZLAR (Kiralama Süresi 3 Yıldır.)

 SIRA
NO

 İL/İLÇE
KÖY

NİTELİĞİ/ NO

 ADA
PARSEL

 ALANI
( M²)

 AYLIK
MUHAMMEN
BEDEL
(KDV HARİÇ)

YILLIK
MUHAMMEN
 BEDEL
(KDV HARİÇ)

 GEÇİCİ
TEMİNAT

 GÜN
SAAT

23

Şefaatli
Paşaköy
Bahçelievler

2 Katlı Bina

160/1

330 m²

1.200,00 TL

14.440,00 TL

4.320,00 TL

11/06/2024
11:36

24

Şefaatli
Sarıkent

İşyeri
5 Nolu

0/210

30 m²

300,00 TL

2.880,00 TL

1.100,00 TL

11/06/2024
11:39

25

Şefaatli
Sarıkent

İşyeri
Zemin Kat

0/210

40 m²

400,00 TL

3.600,00 TL

1.500,00 TL

11/06/2024
11:42

İHALEYE KATILMAK İSTEYENLERDEN İSTENEN BELGELER

a)   Gerçek kişiler;

-İkametgah Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden alınacak);

     -T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi,

 - Noter Tasdikli imza sirküsü,

b)  Tüzel  kişiler;

Ticaret Odası, Esnaf Odası veya ilgili yerden alacağı Kayıt Belgesi (2024  yılı içerisinde alınmış olacaktır.)

   - Şirketin Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmış sözleşmesi,

      - Tüzel kişilik adına ihaleye girmeye yetkili olduklarına dair yetkili karar organlarından alınan yetki belgesi,

         -Yukarıda b) bendinde istenilen belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti olması gerekmektedir.

       -  Noter tasdikli imza sirküsü,

    c)  Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına bu işle ilgili olduğu açıkça belirtilen noter tasdikli vekâletname ve katılan kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

     d)  2886 Sayılı D.İ.K .’unda belirtilen tahmin edilen bedele ilişkin ilanda belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu aslı veya banka teminat mektubu, ( Yozgat İl Özel İdaresi, İl Encümeni Başkanlığı adına alınacaktır.),

       Geçici Teminat bedelleri İl Özel İdaresine ait VAKIFLAR BANKASI TR 3600 0150 0158 007293643179 hesabına yatırılacaktır.

e)  İhalesine girilecek taşınmaza ilişkin belediye imar planını, kadastro planını incelediğini ve mevcut haliyle satın almak veya kiralamak istediğine ilişkin taahhütname ve 2886 sayılı D.İ.K esaslarına göre yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı ile irtibat için telefon numarası varsa faks numarası ve elektronik posta adresini belirtir beyanı (İdareden alınacaktır.)

 f) Taşınmazlara ait ihale şartnamesi mesai saatleri içerisinde İl Özel İdaresi Emlak İstimlâk Müdürlüğü ile Encümen Müdürlüğünde görülebilir.

g) Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

h) İstekliler, ihalesine katılmak istenilen taşınmaza ait ilanda belirtilen belgeleri bir dosya içerisinde ihale tarih ve saatine kadar Yozgat İl Özel İdaresi Hizmet binasındaki İl Encümen Başkanlığına teslim edeceklerdir.

I) Söz konusu taşınmazların ihalesi Yozgat İl Özel İdaresi Hizmet binasındaki İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır.

İlan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02038943