İlimiz Çekerek İlçesi Yeniyol Mahallesi 337 ada 3 nolu parselde bulunan Çekerek Şehit Mehmet Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pansiyon Binası ile İlimiz Çayıralan İlçesi Yenimahalle 755 ada 7 nolu parselde bulunan Çayıralan Anaokulu hizmet binasının Hurda Malzeme karşılığı yıkım işi.

Hurda malzeme karşılığı yıkım ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca açık ihale usulü ile yapılacaktır.

        Hurda Malzeme Karşılığı Yıkımı Yapılacak Gayrımenkuller Kısımları :

S.No

İşin Adı

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat  Tutarı

İhale Tarihi

İhale Saati

1.
Kısım

İlimiz Çekerek İlçesi Yeniyol Mahallesi 337 ada 3 nolu parselde bulunan Çekerek Şehit Mehmet Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pansiyon Binasının Hurda Malzeme karşılığı yıkım işi.

101.060,12.-TL

 3.100,00.-TL

 26.03.2024

  10.30

2. Kısım

İlimiz Çayıralan İlçesi Yenimahalle 755 ada 7 nolu parselde bulunan Çayıralan Anaokulu hizmet Binasının Hurda Malzeme karşılığı yıkım işi.

103.625,00.-TL

3.110,00.-TL

26.03.2024

 10.35

İhaleye  Katılmak  İsteyenlerden  İstenen  Belgeler

1-Geçici teminatı yatırdığına dair belge, her kısım için ayrı ayrı işin adına yatırılacaktır.

2-İhale doküman bedeli dekontu, Her kısım için ayrı ayrı yatırılacaktır.

3-Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza sirküsü,

4-Söz konusu yıkım yapılacak yapıların yerini bildiğine, gördüğüne teklifini buna göre verdiğine dair taahhütname; (Taahhütname İdareden alınacaktır.)

5-a) Gerçek kişiler;

- İkametgah Belgesi (e-devlet veya Nüfus Müdürlüğünden alınacak),

- T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi,

- Noter Tasdikli imza sirküsü,

5-bTüzel  kişiler;

- Ticaret Odası, Esnaf Odası veya ilgili yerden alacağı Kayıt Belgesi (İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış olacaktır.)

- Tüzel kişilik adına ihaleye girmeye yetkili olduklarına dair yetkili karar organlarından alınan yetki belgesi,

-  İhaleye katılan yetkilinin Noter tasdikli imza sirküsü,

- Yukarıda 5-b) bendinde istenilen belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti olması gerekmektedir.  

6) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına noter tasdikli vekâletname ve katılan kişinin noter tasdikli imza sirküsü,    

7)  2886 Sayılı D.İ.K.’unda belirtilen tahmin edilen bedelin  %3  oranında (İdarece belirlenen miktar kadar) geçici teminatın yatırılacaktır. İhaleye girecek istekliler İhale Dokümanını 2.000,00.-TL (İkibintürklirası) bedel karşılığında  dosya satın alacaktır. (Nakit Geçici teminat ve doküman bedeli İdarenin Yozgat Ziraat Bankası Şubesi TR 920001000 257329357 865004 İban nolu hesaba TC kimlik numarası veya vergi numarası belirtilerek yatırılacaktır.) banka dekontu aslı veya banka teminat mektubu, Yozgat İl Özel İdaresi, İl Encümeni Başkanlığı adına alınacaktır.

8) İşin süresinde yapılamaması veya 3. şahıslara verilebilecek zararın karşılanması  için sözleşme esnasında %6 Kesin Teminat haricinde  50.000,00-TL ek kesin teminat alınacaktır.

9) Taşınmaza ait ihale şartnamesi ve ihale dökümanları mesai saatleri içerisinde İl Özel İdaresi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü ile Encümen Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.

10) Telgraf, faks ve mail ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

11) İstekliler, ihalesine katılmak istenilen taşınmaza ait ilanda belirtilen belgeleri bir dosya içerisinde ihale tarih ve saatine kadar Yozgat İl Özel İdaresi Hizmet binası (A.Nohutlu Mah. Sakarya Cad. Güneş Sok.)  İl Encümen Başkanlığına teslim edeceklerdir.

12) Söz konusu taşınmazın ihalesi Yozgat İl Özel İdaresi Hizmet binası (A.Nohutlu Mah. Sakarya Cad. Güneş Sok.) İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır.

           İlan olunur.                                                                       

#ilangovtr Basın No ILN02001564