ESAS NO   : 2022/558
KARAR NO : 2023/216

Davacı Türkiye Elektirik İletişim Anonim Şirketi tarafından 27/12/2022 tarihinde açılan dava sonucunda : 
1)Dava konusu Yozgat İli, Merkez İlçesi, Çalatlı Köyü 138 ada 219 parsel sayılı taşınmazın fen bilirkişisi Atilla Altun'un 12/01/2023 tarihli raporunda kırmızı gösterilen 966,83 m2lik kısmında  davalı Türkiye Elektirik İletişim AŞ (TEİAŞ ) adına DAİMİ İRTİFAK HAKKI TESİSİNE VE TAPUYA TESCİLİNE,
2-Dava konusu irtifak kamulaştırmasına konu alanın toplam bedelinin  14,037,00 TL olduğunun TESPİTİNE, tapudaki takdiyatların hükmedilen bedele yansıtılmasına” karar verilmekle, davalı (582***930 TC kimlik nolu) Sadullah AZMAZ’ın verilen karara ilişkin ilanın yayınlanmasından itibaren, 2 hafta içerisinde istinaf kanun yoluna başvuru yolu açık olmak üzere karar verildiği ; davacı vekilinin karara karşı  istinaf kanun yoluna başvuruda bulunduğu, söz konusu başvuruya 2 hafta içerisinde cevap verilebileceği,  ilan yapılan gazetenin yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı ilanen TEBLİĞ OLUNUR. 
 

#ilangovtr Basın No ILN02012805