HÜKÜM ÖZETİ
DOSYA NO    : 2020/366 Esas
KARAR NO    : 2023/122
C.SAV.ESAS NO    : 2020/548
SANIK    : Ramazan KAYAŞ, Osman ve Zennuriye oğlu, 06/07/1981 doğumlu, 
MÜŞTEKİ    : Behiye ŞAHİNER, Ali ve Döndü kızı 13/09/1975 doğumlu
SUÇ    : SAİR TEHDİT
SUÇ TARİHİ    : 01/07/2019
UYGULANAN KANUN MAD.    : TCK 106/1-3.Cümle
VERİLEN CEZA MİKTARI    : Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması
KARAR TARİHİ    : 23/03/2023

     Yukarıda kimlik bilgileri yazılı müştekinin Türkiye'de tebligata yarar adresinin bulunmaması mernis adresi olan Nürnberg/Almanya adresine Tebligat kanunu 25/A maddesi uyarınca gönderilen tebliğ mazbatasının da adreste kimsenin bulunmaması nedeniyle iade edilmiş olması ve tebliğe yarar başkaca adresi bulunamamış olması nedeniyle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 258, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin ilçemizde intişar eden yerel gazetede ve resmi ilan portalında İLANEN TEBLİĞİNE
    Hüküm fıkrasının ilanen tebliğinden itibaren 15 gün sonra müştekiye tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğden itibaren CMK'nun 273 maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde Mahkememize veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Yozgat Ağır Ceza Mahkemesine itiraz kanun yoluna başvurabileceği İLAN OLUNUR. 06.03.2024

#ilangovtr Basın No ILN02007574