İ  L  A  N
T.C. BOĞAZLIYAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Sayı    : 2021/310 Esas 15/05/2024

ESAS NO    : 2021/310 Esas
DAVACI            : YASİN KABATAŞ
                              AV.CÜNEYT GÜVEN
DAVALI    : 1-MEHMET BEŞPARMAK
HÜKÜM :
1-Davanın REDDİNE, 
            Mahkemenin vermiş olduğu Boğazlıyan 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin2021/310 ESAS ve 2023/141 KARAR sayılı Mahkeme ilamındaki aleyhe olan hususların bozulmasına karar verilmesini, Resen incelenecek olan hususlarında göz önünde bulundurularak Yerel Mahkemenin Usul ve Yasaya aykırı olan kararının bozulmasına karar verilmesini, yerinde olan davamızın kabulünü 
Dair; HMK'nın 341/1'inci ve 345'inci maddeleri gereği, gerekçeli kararın tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde, Mahkememize veya başka bir yer (Asliye) mahkemesine (başvurana ücretsiz bir istinaf başvurusu alındı belgesi verilerek) verilecek dilekçe ile Kayseri Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere, HMK'nın 294/3'üncü maddesi gereği, verilen hüküm alenen okundu usulen anlatıldı.  21/12/2023

#ilangovtr Basın No ILN02045949