1-    Fatih ( Dere ) Mahallesi 126 ada 50 parsel üzerindeki eski mezbahane binası, Şehit Asteğmen Tahir Eliaçık Caddesi 106 ada 5 parsel üzerinde bulunan Belediye Sosyal Konutlarından B blok 1 nolu konut ile Fatih (Dere) Mahallesi 105 ada 23 parsel üzerinde bulunan işhanındaki Belediyeye bodrum kat 03.06.2024 tarihinde Saat 14:00’ den itibaren Belediye Encümen odasında 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden Açık Artırma usulü ile kiraya verilecektir.

2-    Kiralanacak olan eski Mezbahane (Kesimhane) binası

Aylık kira bedeli        : 2.000,00 TL

Geçici teminatı          :    500,00 TL

Sosyal konutlardan B blok 1 nolu konut

          Aylık kira bedeli        :    700,00 TL.

          Geçici teminatları     :    250,00 TL

İşhanı bodrum kat

Aylık kira bedeli       : 1.250,00 TL

Geçici teminatı         :    500,00 TL

3-     Teminatların ihaleden önce Belediyemize yatırılması gerekmektedir.

4-     İhaleye girecek olan isteklilerin, Belediye Birimlerinden borcu yoktur belgesi alacaklardır.

5-    Her türlü vergi, resim harç ve diğer resmi giderler alıcılara aittir.

6-    Diğer hususlar şartnamede belirtilmiş olup, Belediyemizden temin edilebilir.

7-    Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8-    Anlaşmazlık çözümünde Çayıralan mahkemeleri yetkilidir.  16.05.2024

                                                                                                     Ahmet KAYGISIZ
                                                                                                     Belediye Başkan

#ilangovtr Basın No ILN02034167