ESAS NO    : 2023/67 Esas
KARAR NO    : 2024/42

Davacı EBRU BAŞARAN aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM : Ayrıntısı yukarıda açıklandığı üzere;
1-Açılı davanın KABULÜ ile;
Trabzon ili Akçaabat İlçesi Demirci mh/köyü nüfusa kayıtlı 58705503272 T.C.kimlik nolu Ebru Başaran ile aynı yer nüfusa kayıtlı 58708423928 TC kimlik numaralı Ömer Başaran'ın tmk'nın 166/4 maddesi uyarınca  BOŞANMALARINA,
HMK'nın 341. Maddesi uyarınca DAVACI VE DAVACI VEKİLİNİN YÜZLERİNE karşı, diğer tarafların yokluğunda kararın taraflara tebliğinden itibaren İKİ HAFTA içinde mahkememize verilecek ya da eşdeğer mahkeme aracılığıyla yollanacak usulüne uygun dilekçe ile Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde  İstinaf Yasa Yolu açık olmak üzere verilen karar tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.13/05/2024

#ilangovtr Basın No ILN02037596