ESAS NO          : 2022/446 Esas

DAVALILAR    : 1- SERDAR KILIÇASLAN Yıldırım Beyazıt Mah. Ballı Sokak Nergiz Apt Bina No: 1 Kat No: 3 Daire No: 10 Posta Kodu: 38030 Merkez/Melikgazi/Kayseri/Türkiye  38030 Melikgazi/ KAYSERİ    

         Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;
    Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
       Durusma Günü: 11/06/2024 günü saat: 09:15'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01995086