Diş Hekimliği Fakültesine Sarf Malzeme ve Makine Teçhizat mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/477401

1-İdarenin

a) Adı

:

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi

:

ATATÜRK YOLU 7. KM BOZOK ÜNİVERSİTESİ ERDOĞAN AKDAĞ KAMPÜSÜ 66200 MERKEZ YOZGAT MERKEZ/YOZGAT

c) Telefon ve faks numarası

:

3542421078 - 3542421084

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Diş Hekimliği Fakültesine Sarf Malzeme ve Makine Teçhizat

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

22 Kısım Diş Hekimliği Fakültesine Sarf Malzeme ve Makine Teçhizat Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Yozgat Bozok Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 60 takvim günü içerisinde Malların teslim edilmesi gerekmektedir

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin Taraflarca İmzalanmasından İtibaren İşe Başlanır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

30.04.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü İdari Birimler Binası İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Merkez/ YOZGAT

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Belge Adı

İhale/Kısım/Kısımlar

Açıklama

Ortak Girişimlerde

Marka - Model Beyanı

2 Kısım Anguldurva

İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait marka - model beyanını belirten belgeyi sunulacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Marka - Model Beyanı

3. Kısım Piyasemen

İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait marka - model beyanını belirten belgeyi sunulacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Marka - Model Beyanı

4. Kısım Mikromotor

İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait marka - model beyanını belirten belgeyi sunulacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Marka - Model Beyanı

5. Kısım Işıklı Aeratör

İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait marka - model beyanını belirten belgeyi sunulacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Marka - Model Beyanı

6. Kısım Masaüstü Mikromotor

İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait marka - model beyanını belirten belgeyi sunulacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Marka - Model Beyanı

7. Kısım Piyasemen - 2

İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait marka - model beyanını belirten belgeyi sunulacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Marka - Model Beyanı

8. Kısım Koter Cihazı

İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait marka - model beyanını belirten belgeyi sunulacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Marka - Model Beyanı

9. Kısım Aljinat Karıştırma Makinesi

İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait marka - model beyanını belirten belgeyi sunulacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Marka - Model Beyanı

10. Kısım Cerrahi Angldruva

İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait marka - model beyanını belirten belgeyi sunulacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Marka - Model Beyanı

11. Kısım Cerrahi Piyasemen (Düz)

İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait marka - model beyanını belirten belgeyi sunulacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Marka - Model Beyanı

12. Kısım Endodontik Apex Bulucu

İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait marka - model beyanını belirten belgeyi sunulacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Marka - Model Beyanı

13. Kısım Pedodontik Apeks Bulucu Cihaz

İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait marka - model beyanını belirten belgeyi sunulacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Marka - Model Beyanı

14. Kısım Gutta Kesici Cihaz

İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait marka - model beyanını belirten belgeyi sunulacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Marka - Model Beyanı

15. Kısım Endo Aktivatör Cihaz

İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait marka - model beyanını belirten belgeyi sunulacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Marka - Model Beyanı

16. Kısım Kablosuz Şarjlı Endodontik Tedavi Mikro Motoru

İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait marka - model beyanını belirten belgeyi sunulacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Marka - Model Beyanı

17. Kısım Aırflow Cihazı

İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait marka - model beyanını belirten belgeyi sunulacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Marka - Model Beyanı

18. Kısım Işıksız Ağız Cerrahisi Ve İmplantoloji Mikromotoru (Düz Pedal)

İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait marka - model beyanını belirten belgeyi sunulacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Marka - Model Beyanı

19. Kısım Beyazlatma Işığı

İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait marka - model beyanını belirten belgeyi sunulacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Marka - Model Beyanı

20. Kısım Ultrasonik Scaler

İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait marka - model beyanını belirten belgeyi sunulacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Marka - Model Beyanı

21. Kısım Kablolu Elektrikli Endodontik Mikromotor Ve Anguldurvası (Apex Uyumlu)

İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait marka - model beyanını belirten belgeyi sunulacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Marka - Model Beyanı

22. Kısım Işınlı Dolgu Cihazı

İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait marka - model beyanını belirten belgeyi sunulacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Katalog

2 Kısım Anguldurva

İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait katalogları sunacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Katalog

3. Kısım Piyasemen

İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait katalogları sunacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Katalog

4. Kısım Mikromotor

İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait katalogları sunacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Katalog

5. Kısım Işıklı Aeratör

İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait katalogları sunacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Katalog

6. Kısım Masaüstü Mikromotor

İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait katalogları sunacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Katalog

7. Kısım Piyasemen - 2

İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait katalogları sunacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Katalog

8. Kısım Koter Cihazı

İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait katalogları sunacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Katalog

9. Kısım Aljinat Karıştırma Makinesi

İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait katalogları sunacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Katalog

10. Kısım Cerrahi Angldruva

İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait katalogları sunacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Katalog

11. Kısım Cerrahi Piyasemen (Düz)

İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait katalogları sunacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Katalog

12. Kısım Endodontik Apex Bulucu

İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait katalogları sunacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Katalog

13. Kısım Pedodontik Apeks Bulucu Cihaz

İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait katalogları sunacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Katalog

14. Kısım Gutta Kesici Cihaz

İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait katalogları sunacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Katalog

15. Kısım Endo Aktivatör Cihaz

İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait katalogları sunacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Katalog

16. Kısım Kablosuz Şarjlı Endodontik Tedavi Mikro Motoru

İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait katalogları sunacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Katalog

17. Kısım Aırflow Cihazı

İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait katalogları sunacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Katalog

18. Kısım Işıksız Ağız Cerrahisi Ve İmplantoloji Mikromotoru (Düz Pedal)

İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait katalogları sunacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Katalog

19. Kısım Beyazlatma Işığı

İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait katalogları sunacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Katalog

20. Kısım Ultrasonik Scaler

İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait katalogları sunacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Katalog

21. Kısım Kablolu Elektrikli Endodontik Mikromotor Ve Anguldurvası (Apex Uyumlu)

İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait katalogları sunacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Katalog

22. Kısım Işınlı Dolgu Cihazı

İstekliler teklif ettikleri malzemeye ait katalogları sunacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02015889