Muhsin KÖKTÜRK
Muhsin KÖKTÜRK
Yazarın Makaleleri
USA VURMA
"BİLİNEN ya da doğru olarak kabul edilen belirli önermelerden başka önermeler çıkarma, muhakeme, yargılama, akıl yürütme” olarak tanımlanan 'usa vurma”, gerçeğe ulaşmada etkili ve gerekli bir yöntemdir. Usa vurma; düşünceleri,...
ÖZGÜRLÜK ÜZERİNE
ÖZGÜRLÜK; 'herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme ya da davranma” durumudur. Özgür bir kişi, 'her türlü dış etkiden bağımsız olarak kendi iradesi ve düşüncesine dayanarak” hareket eder. Özgürlük,...
BAŞKALARINA ÖRNEK OLMAK
KİŞİLERİN,  özellikle yaşça büyüklerin söylem ve eylemleriyle başkalarına örnek olmaları gerekir. Kuşkusuz ki örnek olmada yeğleneni, eyleme dayalı olanıdır. Çünkü söylemler, insan üzerinde eylemlere oranla pek etkili olmamaktadır....
GÜNCEL DOKUNDURMALAR
ÇOKLU maaş alan bürokratlar hiç gündemden düşmüyor son zamanlarda. ꟷ Be kardeşim! Elin üç koyunundan beş keçisinden sana ne? Otur oturduğun yerde. Etliye sütlüye karışma (!) ꟷ Faiz iniyor, dolar yükseliyor, enflasyon tırmanıyor. Faiz...
YANLIŞLARDAN DERS ÇIKARMAK
YANLIŞ; 'bir kurala, ilkeye, gerçeğe uymama durumu, yanılgı, hata” demektir. Bu özelliğiyle yaşamımızın doğal bir parçasıdır. Çünkü yanlış yapmak, yanlışa düşmek kaçınılmaz bir gerçektir. Genellikle yanlış yapanlara karşı...
BİZ YOZGATLILAR
BİZ Yozgatlılar hakkında çok şey söylenip yazılmaktadır. Bunların çoğu da ne yazık ki olumsuz yargılardır. Çünkü Yozgatlıları tanımak için onlarla iç içe yaşamak, birtakım anılara ortak olmak gerekir. Benzetmede hata olmaz, derler....
AŞI KARŞITLARINA SESLENİŞ
KORONAVİRÜS dünyayı kasıp kavuruyor, tüm acımasızlığıyla insan katliamını sürdürüyor. Hastaneler koronovirüse yakalanmış hastalarla dolu. Pek çok kişi yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Aşının bu virüse karşı tek çare olduğunun...
PİREYİ DEVE YAPMAK
ABARTMAYI en güzel anlatan deyim, 'pireyi deve yapmak”tır. Bir sözcük ancak bu kadar güzel anlatılabilir. Söz konusu deyimden de anlaşıldığı gibi bir olayı, bir durumu büyüterek olduğundan daha çok göstermektir abartmak. Bu durum;...
ŞİDDET SARMALI
HEMEN her gün basın yayın organlarında, sosyal medyada birtakım şiddet haberleri yer alıyor. Toplumumuz inanılmaz bir şiddet sarmalının içinde.  Şiddet, kadın ve çocuklar başta olmak üzere toplumun her kesiminde yaygın olarak görülüyor....
SEVGİNİN GÜCÜ
SEVGİ, tüm kapıları açan sihirli bir anahtardır. Yaşamdaki en güçlü, en etkili ve en olumlu duygudur. Onun gücü her şeyin üstündedir. Sevgi çıkarsız bir duygudur. Çıkar için gösterileni sözde sevgidir, dolayısıyla hiçbir anlam taşımaz....
DOSTLUK ÜZERİNE
DOSTUK, yaşamımızın olmazsa olmazıdır. O nedenle şimdiye dek hakkında çok şey söylenip yazıldı. Dostluk; ama nasıl, ne özellikte bir dostluk? Asıl sorun burada. Çünkü dost edinmek kolaydır; ama önemli olan, gerçek dosta ulaşmaktır....
ZAMANIN DEĞERİNİ BİLMEK
ÇOĞU insan; parasının, mal ve mülkünün değerini bilir, onların üzerine titrer. İş zamana gelince bunun tam tersi olur. Oysa para, mal, mülk yitirilse yerine yeniden konulabilir; ama zaman öyle mi ya? Geçen zamanı geri almanın olanağı var...
AH O ESKİ KOMŞULUKLAR
TOPLUM yaşamındaki ve teknolojideki gelişmeler komşuluk ilişkilerini bayağı zayıflattı. Öyle ki yıllarca aynı apartmanda oturup birbirlerini yalnızca balkonlarda, koridorlarda, merdivenlerde, asansörde gören; ev ziyaretine gitmeyen sözde komşular...
TUTARLILIK
TUTARLILIK: 'düşünce ve davranışlarda çelişki bulunmaması, her bakımdan uyumlu olunması durumu”dur. Daha açık bir anlatımla, benzer olay ya da durumlar karşısında aynı tavır içinde olunmasıdır.  Tutarlılık, akla ve mantığa...
SANATA VE SANATÇIYA SAYGI
SANAT; 'bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı ya da bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık” demektir. Sanatçı da, 'güzel sanatların herhangi bir dalında yaratıcılığı...
SEVGİNİN GÜCÜ
SEVGİ, tüm kapıları açan sihirli bir anahtardır. Yaşamdaki en güçlü, en etkili ve en olumlu duygudur. Onun gücü her şeyin üstündedir.   Sevgi çıkarsız bir duygudur. Çıkar için gösterileni sözde sevgidir, dolayısıyla hiçbir anlam...
MEDYANIN TARAFSIZLIĞI SÖYLEMİ ÜZERİNE
YANDAŞ medya, muhalif medya kavramları artık dilimizden düşmez oldu. Gazete, televizyon gibi bazı medya kuruluşları söylemleriyle hep iktidarda olanları yere göğe sığdıramazken muhalif medya kuruluşları da iktidarı sürekli olarak acımasızca...
Z KUŞAĞI ÜZERİNE
Z kuşağı son zamanlarda siyasilerin dilinden düşmez oldu. Özellikle muhalefet partileri, Z kuşağı üzerine övgüler düzmekte ve umutlarını bu kuşağa bağlamaktadırlar. Peki, Z kuşağı hangi yaş grubundan oluşmaktadır, ne gibi özellikler...
DOĞAYI KORUMAMIZ GEREK
İNSAN olarak duyarsız kaldığımız pek çok konu var. Bunlardan biri de 'doğa”dır. Acımasızca kirlettiğimiz, yaşanmaz duruma getirdiğimiz, yok etmeye çalıştığımız doğa. İster büyük kentlerde ister kırsal yörelerde yaşayalım,...
KISIR ÇEKİŞMELERDEN KURTULMAK GEREK
ÜLKEMİZ renkli bir siyasal kültüre sahip. İktidarla muhalefet arasında Hacivat ve Karagöz arasındaki gibi bir çatışma var sürekli. İktidarın söylem ve eylemlerinin muhalefet partilerince eleştirilmesi kuşkusuz ki demokrasinin gereğidir....
ÇOCUKLUĞUMUZUN UNUTULMAZ AŞIK OYUNU
ÇOCUKLUĞUM Yozgat'ta geçti. Benim için en güzel günlerdi onlar. Dışarıda doğayla iç içeydik hep. Korkmadan, çekinmeden, özgürce oynardık arkadaşlarımızla. Birbirinden güzel çocuk oyunlarımız vardı: 'Aşık, arı (vız), bilye,...
ONUR ÜZERİNE
ONUR; 'insanın kendine karşı duyduğu saygı, şeref”tir. Bu yönüyle çok önemli bir duygudur. İnsan, onuru için yaşar. Onurunu yitiren birinin başta kendisi olmak üzere kimseye saygısı kalmaz. O artık yaşayan bir ölüdür. Che Guevara,...
KÜSLÜĞE SON
ÇEVREME şöyle bir bakıyorum da birbiriyle küs bir sürü insana rastlıyorum. Bırakın arkadaşlıklar arasındaki küslüklere, aynı aileden olanlar arasında da yaygın bir durum bu. Kimi zaman incir çekirdeğini doldurmayan nedenlerle birbirimize...
BİRKAÇ YORUM, BİRKAÇ ÖYKÜCÜK
İNSANLARI ve toplumu sevgiyle mi yoksa sertlikle mi yönetmek gerek? İnsanlık, yıllar boyu bu konuyu tartışarak soruya yanıt aramıştır. Kimi devletler ülkelerini sevgiyle yönetirken kimi devletler de sertlikten yana tavır koymuşlardır. Sizce...
NEFRET DUYGUSUNDAN ARINMAK GEREK
NEFRET; birincil anlamıyla 'bir kimsenin kötülüğünü, mutsuzluğunu istemeye yönelik duygu”, ikincil anlamıyla da 'tiksinti” anlamındadır. Bu yönüyle olumsuz bir nitelik taşır. Peki, insan niçin nefret eder? Başka bir deyişle,...