İsmail Uçakçı
İsmail Uçakçı
Yazarın Makaleleri
TÜRK-İSLAM KÜLTÜRÜNDE DOKUZ MEZAR GELENEĞİ
TÜRK Dünyası ve Anadolu'muzun bütün bölgelerinde olduğu Orta Anadolu bölgemizde bulunan yüksek dağlar üzerinde şehit, gazi, ziyaret, dede, baba gibi adlarla anılan mezarlara sık sık rastlar ve mezarlarda yatan zati muhteremlerin haklarında...
OĞUZ TÜRKMEN ŞEHRİ ÇORUM İLİNİN ADININ MENŞEİ VE KISA TARİHÇESİ
GÜNAÜMÜZE kadar yapılmış yayınlarda tarih, kültür ve Oğuz Türk şehri Çorum adının menşei üzerine isabetsiz görüşler ileri sürülmüştür. İl yıllıkları, yerel yayınlar da yer almış olan bu görüşler tarih bilimcileri ve yöre...
ANADOLU’NUN ESKİ SAKİNLERİ BİZANS AHALİSİ NEREDE.? SORUSUNA BİR CEVAP:
YAŞADIĞIMIZ günlük hayatta, katıldığımız sempozyum, konferans, TV Programı ve toplantıda pek çok kez muhatap olduğumuz sorulardandır. Anadolu'nun eski sakini olan Bizans ahalisi denilen Ermeni, Rum, Süryani, Keldani, Nasturi, Laz, Emevi...
BOZOK YAYLASINDA KURULMUŞ ALACA İLÇEMİZİN TARİH VE İSKAN YAPISI…!!!
OĞUZ TÜRKMEN YURDUMUZUN: HİTİT, Asur, Fdig, Kimmer, Pers, Galat, Roma, Bizans antik dönem uygarlıkların izler bıraktığı Alaca İlçesinin Hititler döneminde adının Etonia adıyla anıldığı ve 1072 yılında Danişmentli İlhanı Danişment...
ARAP, SATI, SATILMIŞ ADI ALMIŞ OYMAKLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA…!!!
ANADOLU'DA, Arap adının Arap bölgelerinden gelmiş Türkmen obalarına verilen isim olduğu bilinir. Bu konuya Avşar, İğdir, Bayat, Eymür, Alayundlu, Beğdili gibi Oğuz boyları içerisinde yer alan 'Araban-ı Milleti, Arab, Arabanlı, Araplı,...
BOZOKLULARIN OCAK BAŞI SOHBETLERİNE KATILDIK
BOZOK yaylası, Aygar dağı güney eteklerinde kurulmuş Yozgat/Yerköy İlçesi eski adı İsrailli olan Dulkadirlilerin, Salmanlı Aşiretleri tarafından iskana açılmış Oğuz Türkmen köyü Derebağ köylülerinin Başkentte bulunan Vakıf merkezlerinde:...
DULKADİRLİ TÜRKMEN YEMEĞİ ARABA AŞI…!!!
KAR yağdı, Dulkadirli Türkmenleri harekete geçti. Kültürel yemeklerini yaparak koru, komşu, eş, dost ortamlarında ata kültürlerini yâd etmeye başladılar. Yine, yerel gazete ve araştırmacalar, yemeğin ismi ve menşei konusunda görüş aktarmaya...