Yozgat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Harun Evcimen, 2023 Yılı Ticari defterlerinin kapanış tasdiki için 30 Haziran 2024 tarihinin son gün olduğunu söyledi.

Son Gün 30 Haziran

SMMMO Başkanı Evcimen, defterlerin kapanış tasdiklerini zamanında yaptırmayan mükelleflerin cezalı duruma düşeceklerini ve 49 bin 276 lira ceza ödemek zorunda kalacaklarını belirtti.

Son Gün 30 Haziran1

YOBÜ'de şehitler için mevlid-i şerif okutuldu YOBÜ'de şehitler için mevlid-i şerif okutuldu

Başkanı Harun Evcimen, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64’üncü maddesinde her tacirin ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri, bu Kanuna göre açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak zorunda oldukları belirtilmiştir. Mükelleflerin fiziki ortamda kullanacakları defterlerinin Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre açılış ve sadece Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre de kapanış tasdiklerini yaptırmaları gerekmektedir. Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması hâlinde defterlerin açılışlarında ve yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanışında noter onayı aranmamaktadır. Fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri ile diğer defterlerin açılış onayları Anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluşunda, ticari defterlerin şirket merkezinin bulunduğu ve tescili yapan Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından yapılır. Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar notere yaptırılmak zorundadır. Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine göre 2023 yılında fiziki ortamda tutulan yevmiye defterinin 30 Haziran 2024 tarihi hafta sonu tatil gününe denk geldiği için EN GEÇ 1 Temmuz 2024 Pazartesi gününe kadar notere ibraz edilip son kaydın altına noterce "Görülmüştür" ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması gerekmektedir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 22‘nci maddesine göre ticari defterlerin, ticari davalarda delil olarak kabul edilebilmesi için, kanuna göre eksiksiz ve usulüne uygun olarak tutulmuş, açılış ve kapanış onayları yaptırılmış ve defter kayıtlarının birbirini doğrulamış olması gerekmektedir. Türk Ticaret Kanunu’nun 562/1-c bendine göre; 64 üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca gerekli onayları yaptırmayanların 2024 yılı için 49 bin 276 lira idari para cezasıyla cezalandırılması gerekmektedir. Bu sebeple fiziki ortamda tutulan yevmiye defterlerinin, kapanış tasdikinin yaptırılması için mutlaka Mali Müşavirleri ile iletişime geçip tasdiklerini zamanında yaptırmalarında fayda vardır.”

Kaynak: Haber Merkezi