Son zamanlarda Yozgat'ın dağlık bölgeleriyle ilgili duyulan merak, bu bölgenin coğrafi yapısını daha yakından keşfetme isteği doğurmuştur.

Özellikle Yozgat'ın hangi dağları barındırdığı ve bu dağların özellikleri konusundaki araştırmalar arttı.

Yozgat’ın Tüm Güzellikleri Burada (6)

Sığınakta çok sayıda mühimmat ele geçirildi Sığınakta çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Yozgat'ın merkezinde bulunan Bozok Platosu, şehrin coğrafi yapısının belirleyici unsurlarından biridir. Bu platoda genellikle yüksekliği fazla olmayan dağlar ve tepeler bulunmaktadır. Yer yer vadi tabanlarında ve çukur yerlerde alüvyal ovalar da mevcuttur.

Yozgat genelindeki platolar, genellikle dalgalı bir arazi yapısına sahiptir ve ortalama yükseklikleri 1200 ila 1400 metre arasında değişmektedir.

Dağ (2)

Yozgat, genel olarak sade bir yapıya sahip olup ülke topraklarının %1.82'sini kapsar. Şehrin yüzey şekilleri incelendiğinde, platoların geniş bir alanı kapladığı görülmektedir. Kuzeydoğusundan başlayarak Kızılırmak ve Delice Irmak ile oluşmuş derin vadilere sahip platolar, ilin coğrafi yapısını şekillendirir. Bu platoların güney kısmı lavlarla kaplıyken, kuzeydoğusu daha dalgalı bir arazi yapısına sahiptir.

Yozgat'ın doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenler için ilginç noktalar arasında yer alan dağlar, genellikle sıradağlar ve aşınmış tepelerden oluşur. Yozgat genelinde en belirgin dağ sıralarından biri, Kızılırmak Vadisi boyunca uzanan Akdağlar'dır. Bu sıra dağlar, hem coğrafi yapıyı şekillendirme açısından önemli bir role sahiptir hem de doğal bir sınır oluşturur.

Dağ (1)

Yozgat’ta bulunan önemli dağlar ve tepeler arasında Korkenez Dağı (1524 m), Yazır Dağı (1683 m), Aygar Dağı (1641 m), Dağnı Dağı (1755 m), Sırıklı Dağ (2076 m), Hamzasultan Tepesi (2272 m), Keklicek Dağı (1369 m), Deveci Dağları (1907 m), Gevencik Dağı (1607 m), Akçadağ (1639 m) ve Zincirli Dağı (1633 m) gibi yükseklikleriyle dikkat çeken doğal oluşumlar bulunmaktadır.

Bu dağlar, Yozgat'ın zengin coğrafi çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini yansıtan önemli unsurlardır. İl genelindeki bu yüksekliklere sahip dağlar, hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin doğa turizmi açısından ilgisini çekmektedir. Yozgat'ın coğrafi yapısı, hem tarihî zenginlikleri hem de doğal güzellikleriyle keşfedilmeyi bekleyen birçok farklı noktayı barındırmaktadır.

Muhabir: Melike Aslı Arslan