Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve  Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) işbirliğiyle başlatılan DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde eğitmenler için uygulamalı mülakat aşaması tamamlandı.

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, Türkiye'nin gelişimine öncülük edecek olan Milli Teknoloji Hamlesini gerçekleştirecek nesillerin yetiştirilmesi amacıyla kurulmuştur. Uzman eğitmen kadrosu tarafından hazırlanan öğretim programı ile atölyeler, Geleceğin Teknoloji Yıldızları'nın gelişimini destekleyerek insanlık ve Türkiye adına teknolojik yeniliklerle başarılı ürünler ortaya koyma amacını taşımaktadır.

Ülke gelişimine yüksek katkı sağlayabilecek yetenekli öğrencilerin ülke genelinde tespit edilmesi ve bu öğrencilerin gelişimleri için gerekli desteklerin sağlanması önemlidir. Gençlerin takım çalışması, yenilikçi düşünce ve proje geliştirme odaklı eğitim programları ile daha üretken olmaları hedeflenmelidir.

DENEYAP Teknoloji Atölyesi projeleri, yeterli fiziki imkanlar ve donanımlar sağlanarak gençlerin bilim ve teknolojide yenilik üretebilen bireyler olmaları amaçlanmaktadır.

Eğitmenler Için Mülakat Yapıldı

EĞİTİM SÜRECİ

DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde ortaokul ve lise olmak üzere iki farklı düzeyde eğitimler verilmektedir. 36 aylık eğitim programına dahil olmaya hak kazanan öğrenciler, "Tasarım ve Üretim", "Robotik ve Kodlama", "Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti", "İleri Robotik", "Siber Güvenlik", "Enerji Teknolojileri", "Havacılık ve Uzay Teknolojileri", "Yazılım Teknolojileri", "Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji", "Mobil Uygulama" ve "Yapay Zekâ" olmak üzere on bir farklı alanda ücretsiz teknoloji eğitimleri almaktadırlar.

Yozgat'ta bin 300 çocuk eğitim alıyor... Dolu dolu bir yaz geçiriyorlar Yozgat'ta bin 300 çocuk eğitim alıyor... Dolu dolu bir yaz geçiriyorlar

Eğitim süreci, ilk 24 ay proje temelli dersler ve son 12 ay takımlar dönemi olmak üzere iki farklı aşamadan oluşmaktadır.

Eğitimler, farklı uygulama biçimleri ile yüz yüze ve çevrimiçi olarak verilmektedir. Öğrenciler, yüz yüze alacakları eğitimlerde hafta sonu cumartesi ya da pazar günü, öğleden önce veya öğleden sonra belirlenen seanslardan birini seçerek 4 saat boyunca atölyede eğitim görürler. Çevrim içi eğitimler ise hafta içi veya hafta sonu olarak değişiklik gösterir.

Eğitmenler Için Mülakat Yapıldı 2

Ders döneminde, Tasarım ve Üretim, Robotik ve Kodlama, Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti, İleri Robotik, Havacılık ve Uzay Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji eğitimleri yüz yüze; Yazılım Teknolojileri, Yapay Zekâ, Siber Güvenlik, Mobil Uygulama eğitimleri ise çevrimiçi platformda verilmektedir. Proje tabanlı ve uygulamalı olan eğitimlerin sonunda öğrencilerin, verilen araştırma ödevleri doğrultusunda yarışma ya da sergi organizasyonuna takım oluşturarak katılmaları beklenmektedir.

Güncel yaşam problemleri temel alınarak sunulan esnek araştırma konuları öğrencilerin takım halinde çalışmayı, araştırma becerilerini geliştirmeyi, prototip üretmeyi ve zaman planlaması yapmayı uygulamalı olarak öğretir. Öğrenciler hazırladıkları projeleri ders bitiminde “Proje Şenliklerinde” sergilerler.

Eğitmenler Için Mülakat Yapıldı 4

 TÜRKİYE TEKNOLOJİ TAKIMI

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, yetenekli gençlerin ve her yaş grubundan insanların teknoloji geliştirme süreçlerine katılımlarını sağlamayı, milli ve özgün olarak üretilmesi öncelikli olan ürün, sistem ve bileşenlerin üretilmesine dönük girişim, Ar-Ge, proje ve faaliyetleri yapmak ve desteklemek amacıyla kurulmuştur. Vakıf, yetenekli gençleri tespit etmek, eğitmek, teknoloji alanında girişimcilik kültürünün gelişmesine katkıda bulunmak ve bilimsel çalışmalara destek olmak için çalışmalar yürütmektedir.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakıf, Türkiye'nin daha iyi bir dünya için sözünü ve sesini yükseltebilmesi, ekonomik ve insani açıdan gelişmiş toplumlar arasında yer alması için milli ve yerli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesinin kaçınılmaz olduğuna inanan bir grup genç girişimci ve genç profesyonel tarafından kurulmuştur. Vakıf, yürüttüğü proje ve çalışmalarla Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Eğitmenler Için Mülakat Yapıldı 3

Bir toplum ve ülkenin teknolojik açıdan kendine yeterliliğinin en temel unsurunu, yetişmiş insan kapasitesi oluşturmaktadır. Türkiye Teknoloji Takımı bu inançla yola çıkarak, Türkiye'nin bu alanda yetişmiş insan kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Vakıf, bu hedef doğrultusunda iki ana alanda projeler yürütmektedir. Potansiyel sahibi ortaokul, lise ve üniversite gençlerine yönelik teknik eğitimler ve atölye çalışmaları ile proje yarışmaları ve sorun çözme etkinliklerine yönelik takımların kurulması ve desteklenmesi vakfın ana faaliyet alanını oluşturmaktadır. Diğer faaliyet alanını ise, Türkiye'ye katma değer sağlayacak teknoloji girişimlerine kuluçka ve hızlandırma merkezlerinde lojistik, teknik ve danışmanlık destekleri, girişim sermayeleri ve melek yatırım ağları yoluyla sermaye destekleri sağlanması oluşturmaktadır.

Muhabir: Hakan Demirbaş