Yozgat Acil Çağrı Merkezi tarafından “Acil Durumda Tek Numara 112” farkındalığı oluşturmak amacıyla Yozgat Gençlik Merkezi’ndeki gençlere tanıtım yapılıyor.

“Acil Durumda Tek Numara 112” farkındalığı oluşturmak amacıyla Yozgat Gençlik Merkezinde stant açıldı. Açılan stantta gençlere 112 Acil Çağrı hakkında bilinmesi gerekenler hakkında bilgiler anlatılarak broşür dağıtıldı.

Tek Numara 112! (3)

112 Acil Çağrı Merkezinin gereksiz yere meşgul edilmemesi gerektiğini anlatan ekipler, “Vatandaşlarımızın acil yardım ihbar hattına asılsız ihbarlarla kötüye kullanarak hat yoğunluğu oluşturması vatandaşın can ve mal kaybı riski yaşamasına neden olmaktadır.  Telafisi mümkün olmayan bir işin sorumluluğunu taşıyan ve görev bilinci ile acil yardım hizmeti veren personelimizin asılsız ihbarlarla meşgul edilmemesi gerekmektedir. Her bir saniyenin hayati öneme sahiptir. Vatandaşlarımıza ulaşmak ve onlarla ilgili çağrıları sağlıklı yönlendirebilmek için vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak asılsız ihbarda bulunmamaları, gereksiz yere meşgul etmemeleri önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.

Tek Numara 112! (4)

Farkındalık oluşturmak için 112 Acil Çağrı Merkezi Projesi hakkında da bilgi veren ekiplerce, “Ülkemizde farklı acil yardım çağrıları için (yangın, sağlık, güvenlik-asayiş)  hâlihazırda farklı hizmet numaraları kullanılmaktadır. Birden fazla olan acil çağrı numaralarının tek numara (112) altında toplanmasını sağlamak üzere 112 Acil Çağrı Merkezlerinin kurulum çalışmaları Bakanlığımız koordinesinde yürütülmektedir. Acil çağrı merkezinde; sağlık, itfaiye, jandarma, polis ve valiliklerce gerekli görülen diğer birimlerin aynı mekânda olduğu ve koordinasyon imkânı sağlayan co-location modeli tercih edilmiş ve çalışmalar buna göre yapılandırılmıştır. Bu modelde çağrının alınması, olayların takip ve koordinasyonu aynı salon içerisinde bulunan görevliler tarafından yerine getirilmektedir. 112 acil çağrı merkezi sisteminin iki temel amacı vardır; Acil çağrı yapılmasını gerektirecek durumlarda vatandaşlarımızın birden çok numara yerine tek bir numarayı bilmeleri, acil çağrı alındıktan sonra ihtiyaç duyulacak tüm ekiplerin en kısa sürede olay mahalline ulaşmaları” denildi.

Tek Numara 112! (1)

Ekipler şu şekilde devam etti: “Türkiye’nin idari yapısı göz önüne alınarak 81 ilde tüm ilçeleri de kapsayacak şekilde 112 acil çağrı merkezleri kurulacaktır. Valilikler bünyesinde kurulacak olan 112 acil çağrı merkezleri, ilgili vali yardımcısının koordinasyon ve sorumluluğunda hizmet verecektir. Bu kapsamda, 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28 inci maddesine eklenen ‘Tüm acil çağrıları karşılamak, sevk ve koordinasyonu sağlamak üzere büyükşehir belediyesi bulunan illerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı bünyesinde, diğer illerde ise valilikler bünyesinde 112 Acil Çağrı merkezleri kurulur. Acil çağrı hizmeti veren kurumların çağrı hizmetini yürütmekle görevli personeli buralarda görevlendirilir. Yeterli personel bulunmaması hâlinde valilik kadro, yer ve unvanlarına bakmaksızın uzman, sözleşmeli personel ve memurları bu merkezlerde görevlendirebilir. Bu merkezlerin iş ve işlemleri Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.’ hükmü ile ülke genelinde 112 Acil Çağrı Merkezlerinin yasal altyapısı oluşturulmuştur.”

YOBÜ'de şehitler için mevlid-i şerif okutuldu YOBÜ'de şehitler için mevlid-i şerif okutuldu

Tek Numara 112! (2)

112 Acil Çağrı Merkezleri Projesi sayesinde neler yapıldığını aktaran ekipler tarafından, “Vatandaşların ve ülkemizde bulunan yabancıların acil çağrılar için birden fazla numara bilme zorunluluğu ortadan kalkmıştır. Maliyet tasarrufu ve hizmette etkinlik sağlanmıştır. İlgili kurumlar arasında koordinasyon ve işbirliği sağlanmıştır. Tüm acil çağrılar kayıt altına alınmıştır. Yabancı dil bilen personel istihdam edilmek suretiyle yabancıların hizmetten yararlanması mümkün hale gelmiştir. İller arasında uygulama birliği sağlanmıştır. Çağrı merkezlerinde kullanılan teknik sistemin tüm illerde aynı standart ve kalitede olması sağlanmıştır, çağrı merkezlerinde kullanılan coğrafi bilgi sistemleri sayesinde olay mahallinin tespiti kolaylaşmıştır, araç takip sistemi sayesinde araç ve ekiplerin sevk ve idaresi daha verimli hale gelmiştir, çağrıların karşılanmasından, ekiplerin olay yerine ulaşmasına kadar tüm veriler sistemde kaydedildiği için, istatistiksel olarak verimlilik ölçümü yapılabilmektedir, uluslararası standartlar ve gelişmelerin takip edilerek ülkemizdeki sisteme entegrasyonu sağlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Muhabir: Hakan Demirbaş