Yozgat Şehir Hastanesi Konferans Salonunda düzenlenen eğitime yönetim ekibi ve personel katılırken eğitimde kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditler ele alındı. Günlük hayatta da bu tür tehlikelere karşı alınması gereken tedbirlerden bahsedildi.

Sağlık Çalışanlarına Kbrn Eğitimi2

Yıllardır Yozgat'ta yanlış biliniyordu! Soğuk değil sıcak tüketin Yıllardır Yozgat'ta yanlış biliniyordu! Soğuk değil sıcak tüketin

Verilen eğitimde KBRN hakkında şu bilgilere yer verildi: “KBRN’ni açılımı ‘Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer tehlikeli maddeler’dir. KBRN, Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. KBRN; kasten, kazaen veya doğal afetler sonucu kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer tehlikeli maddelerden ortama yayılarak insan ve çevre üzerine birçok olumsuz etkiler oluşturan tehlikeli maddelerin hepsini ifade eder. Günümüzde savaş sanayi ve endüstri sahasında yaşanan gelişmeler KBRN risklerini artırır. Bütün bu riskler, geniş halk kitlelerin yaşamını olumsuz yönde etkiler. Ayrıca çok sayıda insanın yaşamını yitirmesine ve canlı hayatın sona ermesine/değişimine neden olur.

Sağlık Çalışanlarına Kbrn Eğitimi4

KBRN RİSKLERİ NELERDİR?

Kimyasal üreten tüm fabrikalar, kimyasal depolar, tankerler, boru hatları, salgın hastalıklar, radyoaktif malzeme olan yerler, nükleer reaktörler.

ENDÜSTRİYEL RİSKLER NELERDİR?

Fiziksel: Gürültü, vibrasyon, sıcak, soğuk, basınç, radyasyon, toz, fiber.

Kimyasal: Yanıcı patlayıcı madde, toksik ve zehirli madde, hassasiyet yaratan madde.

Biyolojik: Toz ve patojenler.

Psikolojik: Çalışma yeri şartları, bağımlılık,

Diğer: İş kazaları, meslek hastalıklar.

Sağlık Çalışanlarına Kbrn Eğitimi1

KBRN OLAYININ ÖZELLİKLERİ

Panik ve kargaşa yaratır. Sağlık hizmetlerine aşırı yük oluşturur. Müdahale, zor ve zaman alıcıdır. İlk müdahale eden kişi risk altındadır. Kişisel koruyucu malzeme gerektirir. Dekontaminasyon (arındırma) gerektirir. Hazırlıklı olmak zordur”

Yozgat Şehir Hastanesi Acil Servis Sorumlu Hemşiresi Medine Coşkun ve Satı Biçer’in konuşmacı olduğu eğitimde kişisel dozimetre, radyasyon tespit cihazı, kimyasal ve biyolojik numune alma kiti, kimyasal ölçüm cihazı ve kişisel dekontaminasyon seti tanıtılarak, söz konusu cihazların kullanım şekilleri katılımcılara uygulamalı olarak tanıtıldı. Hazırlanan video da ise Yozgat Şehir Hastanesi KBRN Ünitesi tanıtıldı.

Kaynak: Haber Merkezi