Kayseri, Sivas ve Yozgat’ı kapsayan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından hazırlanan 2024 Yılı Turizm Fizibilite Desteği Programı son başvuru tarihi 29 Ağustos 2024'e uzatıldı. 

Sıcak havalarda dikkat edin! Yozgat'ta risk artıyor Sıcak havalarda dikkat edin! Yozgat'ta risk artıyor

29 Ağustos’a Uzatıldı3

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı yetkilileri, 2024 yılı Çalışma Programı faaliyetleri kapsamında Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına katkı sağlamak amacıyla kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların uygun proje başvuruları için “Turizm Fizibilite Desteği Programı” 01 Mart 2024 tarihi itibariyle yayınlandığı açıkladı.

29 Ağustos’a Uzatıldı

ORAN’dan yapılan açıklamada, “2024 Yılı Turizm Fizibilite Desteği Programının öncelik alanları, turizmin çeşitlendirilmesi, doğal tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve turizmde rekabet gücünün artırılmasına yönelik fizibilite çalışmalarının desteklenmesi. Sürdürülebilir Turizme yönelik yatırım projeleri geliştirilmesi veya mevcut yatırımların sürdürülebilir turizm süreçlerine uyumu için fizibilite çalışmalarının desteklenmesi. Kış, kültür, doğa, sağlık ve spor turizmi potansiyelinin ekonomiye kazandırılmasına yönelik destinasyon odaklı fizibilite çalışmalarının desteklenmesi. Turizmin 12 aya yayılması kapsamında geliştirilecek projelerin fizibilite çalışmalarının desteklenmesi. Program kapsamında desteklenecek faaliyetler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 3 milyon liradır. Değerlendirme aşaması sonucu destek almaya hak kazanan her proje başvurusu ise azami 500 bin lira destek alabilecektir. Turizm Fizibilite Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan projelere destek oranı ise asgari yüzde 25, azami yüzde 75’dir. Başvurular KAYS (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) üzerinden 01 Mart 2024 tarihi itibarıyla yapılabilecek olup, başvuruların KAYS üzerinden alınması için son tarih 28 Haziran 2024 saat 23.59’dur. Bu tarih ve saat itibari ile KAYS sistemi başvurulara kapatılacak ve sonrasında herhangi bir değişiklik veya gönderim işlemi yapılamayacaktır. Yapılan başvuruya ilişkin taahhütnamenin sistem üzerinde elektronik olarak imzalanması veya ıslak imzalı taahhütnamenin Ajansa teslim edilmesi en geç 05 Temmuz 2024 saat 17.00’a kadar yapılabilecektir. Zamanında KAYS üzerinden tamamlanmayan ve/veya ıslak imzalı taahhütnamesi Ajansa sunulmayan proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta veya kargo şirketine bağlı gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Programa, valilikler, kaymakamlıklar, yerel yönetimler (İl Özel İdareleri, YİKOB, Belediyeler, Mahalli İdare Birlikleri), kamu kurum ve kuruluşlarının bölge, il ve ilçe müdürlükleri, bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar ile enstitüler, üniversiteler, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları (En az 3 ay önceden kurulmuş olması koşuluyla), organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, iş geliştirme merkezleri gibi kurum ve kuruluşlar, birlikler ve kooperatifler kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler başvuru yapabilirler” ifadelerine yer verildi.

Muhabir: Alpaslan Demir